Du är här:Start > OM OSS > Historik

MELLRINGEKYRKANS HISTORIA

1965 - Mellringekyrkan bildas

Mellringekyrkan bildadas1965 och består då av bara femton personer. Vid den här tiden kallas församlingen för Smyrnaförsamlingen och den ansluts till Helgeslseförbundet, en baptistisk rörelse.

1967 - Den första pastorn välkomnas

Den 1 januari hyrs en egen lokal på Östra Vintergatan 16, där möten och söndagsskola hålls regelbundet. Den 8 januari välkomnas församlingens första pastor, Henry Heimer. Den 24 april hålls den första dopförrättningen i Centrumkyrkan, Kumla.

1968 - Utåtriktat arbeta i Mellringe

Den 1 september invigs en ny lokal på Köpmangatan 5, efter 3 månaders intensivt ombyggnadsarbete. Ungdomsarbete och SSK påbörjas i Mellringegården på Irisgatan.

1976 - Beslut om ny kyrkbyggnad i Mellringe

Den 6 januari beslutar församlingen att bygga ny kyrka på Nejlikegatan i Mellringe. Den 6 juni slutar Henry Heimer som pastor och efterträds av Göran Axelsson som samtidigt blir byggledare för den nya kyrkan. Den 8 november lämnas byggnadslovsansökningar in.

1977 - Färdig kyrkbyggnad

Den 25 mars grävs det ”första spadtaget” av församlingens dåvarande ordförande, Sixten Gustavsson. Den 18 december är kyrkan i huvudsak färdig. Man har även invigningshögtid.

1979 - Över 100 medlemmar

Under året ”spränger” församlingen 100-vallen!

1990-91 - Utbyggnation

Församlingen bygger om befintlig lokal för att starta upp dagis, som en konkret åtgärd efter samtal med kommundelsledningen om behoven i kommundelen.

1991 - Förskolan Nejlikan öppnar i kyrkans nya lokaler

1996 - Framtidstro bildas

Föreningen Framtidstro bildas, med syftet att erbjuda arbetslösa arbetslivsträning.

1999 - Över 200 medlemmar

Församlingen ”spränger” 200-vallen!

2005 - re:form startas

Stiftelsen Arbetsutveckling Framtidstro startar re:form, med lokaler mitt emot kyrkan, med syftet att jobba med människor som på olika sätt står utanför arbetsmarknaden.

2015- Församlingen firar 50 år!

Då Mellringekyrkan firar 50 år, består den av 316 medlemmar i åldrarna 13-94 år.

Genom Söndagsskola, Ungdomsalpha, MIX, Tonår, Dansgrupp, Barnkör och Varberga Fritidsgård möter vi varje termin ca 150 barn och ungdomar. Förutom gudstjänster och andra större satsningar, erbjuder vi flera olika mindre grupper där vi kan möta varandra och människor som inte vanligtvis kommer till gudstjänsterna. Det handlar om t.ex. Sopplunch, Alpha, Hemgrupper och andra satsningar.