re:form

Mellringekyrkan är huvudman för Stiftelsen Arbetsutveckling Framtidstro som driver re:form.


re:forms syfte är att jobba med människor som på olika sätt står utanför arbetsmarknaden genom att vara med och skapa en väg för dem ut i arbetslivet. I vår verksamhet finns möjlighet till arbetsträning och praktik av olika slag. Vi bedriver bl.a en Second Hand-butik och Bilvård, men lokaler mitt emot Mellringekyrkan.

Vi samarbetar med bland annat Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Kriminalvården. Verksamheten drivs också i samarbete med Ge för livet och Evangeliska Frikyrkan.

Telefonnummer: 019-26 31 31

"Jag känner mig hemma med både unga och gamla"

Berit Hägglund (Medlem sedan 2006)

Vilket var ditt första intryck av församlingen?

- Jag hade gått runt lite i olika kyrkor och bad att Gud skulle visa mig vilken som var rätt för mig. Så kom jag till Mellringekyrkan och kände på en gång: här hör jag hemma.

Vad får dig att vilja gå till kyrkan?
- Söndag är Herrens dag. Då kommer jag till kyrkan för att lyssna till ordet. Jag stillar ner mig inför Herrarnas Herre, Skaparen, min Fader och Hans son Jesus Kristus, för att försöka lyssna in Honom. Jag förväntar mig att Herren har en speciell hälsning till mig, Han som känner varje hjärta och vet allt. Bönen är också något som får mig att vilja komma till kyrkan. Det är underbart att få möta syskonen i gemensam bön. Kunna dela tacksägelse och böneämnen. Öppna hjärtat och bekänna de misstag jag gjort och få förbön för dem.

Varför är det viktigt att tillhöra en kristen gemenskap?
Vi är som en stor familj. Jag känner mig hemma med både unga och gamla. Jag blir glad av att se alla. Jag vill helst inte slå mig ner vid ett fikabord, utan jag vill gå runt och hälsa och krama alla.