Nejlikans förskola

Välkommen till

NEJLIKANS FÖRSKOLA

- en förskola på kristen grund

OM OSS

Nejlikans förskola drivs av Mellringekyrkan, som är en del av Evangeliska frikyrkan. Förskolan ligger i anslutning till kyrkans lokaler. Våra lokaler är anpassade utifrån barnens behov av varierade lekmöjligheter. Vi har en stor, lummig och varierad förskolegård med lekstuga, sandlådor, gungor, klätterställningar, rutschkanor, vattenlek och cykelbana m.m. Vi har även goda odlingsmöjligheter av grönsaker, bär och potatis. I närheten finns Varbergaskogen som vi gärna besöker.

På förskolan går det 23 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har en avdelning, men två arbetslag som jobbar med barnens bästa i fokus. Vi vill sätta guldkant på barnens vistelse hos oss på Nejlikans förskola.

VÄRDEGRUND

Nejlikans förskola vilar på kristna värderingar och livsåskådning. Vi vill vara med och lägga en god grund i varje barns liv. Vi vill se och bekräfta varje barn och familj. En viktig byggsten på Nejlikans förskola är den gyllene regeln:

Var mot andra så som du vill att andra ska vara mot dig.

På Nejlikans förskola är Trygghet, Kärlek, Sanning, Förlåtelse och Vänskap andra viktiga byggstenar i vårt arbete med och tillsammans med barnen.

PEDAGOGIK

Vår pedagogiska verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Vi vill att verksamheten ska anpassas till varje barn i förskolan, så att varje barn blir stimulerat i sina gåvor och utifrån sina förutsättningar. Vi vill ta vara på barnens vetgirighet och kreativitet.

"Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda
barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet." (Lpfö 98/10)

Under veckan arbetar vi med TEMA/PROJEKT av olika slag. Den fria leken uppmuntras och ges stort utrymme. Vi vill bejaka barnens idéer och
intressen och i den fria leken finns stort utrymme för spontanitet och kreativitet. Vi har välfyllda pysselskåp som lockar till skapande. Även matematik och naturkunskap integreras i verksamheten.

VI SOM ARBETAR HÄR ÄR

Louise Halleby, förskolechef

Anna Jonåker, förskollärare

Jenny Bergkvist, förskollärare

Ina Ekhamra- Andersson, barnskötare

Sara Abrahamsson, barnskötare

Linda Hanna, barnskötare

Dam Thi Doan, städ och kök

Telefonnummer: 070-212 76 10

nejlikan@mellringekyrkan.se