Du är här:Start > OM OSS > Nejlikans förskola

Miljö och material

Vi arbetar för att Nejlikans miljö ska utformasutifrån barnens behov av trygghet och lust att leka och lära. Vår miljö skalocka barnen att upptäcka, utforska och lära sig nya saker. Vi vill attverksamheten ska anpassas till varje barn i förskolan, så att varje enskiltbarn blir stimulerat i sina gåvor och förutsättningar. Vi vill ta tillvara på barnensvetgirighet, uppmuntra spontanitet och barnens kreativitet. Vi skapar olika mötesplatser för att locka ochunderlätta den fria leken. Den fria leken uppmuntras och ges stort utrymme underen dag på Nejlikan.


Vår magnetkub! Här utforskas hur enkel teknik kan fungera.

Bokstäver, bilder och böcker finnstillgängligt på Nejlikan. Att använda vår Ladybug gör att barnen får upptäckabland  annat språket på ett roligt sätt.