Du är här:Start > OM OSS > Nejlikans förskola

Pedagogiska förutsättningar

Vårt arbete på förskolanbygger på följande dokument:

  • Skollagen
  • LPFÖ 98/16
  • FNsbarnkonvention
  • Vägledandesamspel (ICDP)
  • Vårarbetsplan, likabehandlingsplan, kvalitetsrapport.

  Miljö & material

  Viarbetar för att Nejlikans miljö ska utformas utifrån barnens behov av trygghetoch lust att leka och lära. Vår miljö ska locka barnen att upptäcka, utforskaoch lära sig nya saker. Vi vill att verksamheten ska anpassas till varje barn iförskolan, så att varje enskilt barn blir stimulerat i sina gåvor ochförutsättningar. Vi vill ta tillvara på barnens vetgirighet, uppmuntraspontanitet och barnens kreativitet. Vi skapar olika mötesplatser för att lockaoch underlätta den fria leken. Den fria leken uppmuntras och ges stort utrymmeunder en dag på Nejlikan.

  Vår magnetkub! Här utforskas hur enkel teknik kan fungera.