29 okt måndag

Gud är en god far!

"Herren är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas
fader, änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning" (Ps 86:5–6).

Gud beskrivs på många sätt i bibeln. Han är skaparen, allsmäktig, evig, god, kärlek. Han är Fader, Son och Helig Ande. Den kanske mest personliga och utmanande beskrivningen av Gud är att han är Fader. När Jesus lär oss be säger han: ”Så ska ni be: Vår Fader…” (Matt 6:9). Vidare säger Paulus: ”Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ’Abba! Fader!’” (Rom 8:15).

Vi har ingen annan skapare. Ingen annan är allsmäktig. Vi har ingen annan Jesus eller helig Ande. Men vi har en annan far, en jordisk pappa. Vår jordiska pappa påverkar våra liv vare sig vi vill det eller inte, vare sig vi har en aktiv relation till honom eller inte. Det gör också att vi har någon att jämföra Gud med. Detta påverkar vår bild av Gud och vad det innebär att ha en pappa och vara ett barn till någon.

Gud vill vara en far för dig, en god far. Oavsett hur din jordiske far var eller vilken relation du har till honom idag så vill Gud hela eventuella sår, trasiga fadersbilder och bygga en relation med dig utifrån den han verkligen är, en god far, som älskar dig villkorslöst. Han bjuder in dig till en relation. Våra sår och erfarenheter kan få oss att tveka, att tvivla, att inte våga dra oss nära Gud. Det vill Gud hela och upprätta och bygga en nära, personlig relation där Gud är en ständigt närvarande, kärleksfull, god pappa.

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

4 sep tisdag

Vem är det vi följer?

"Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i
honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet
överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga
vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats
och tagit sin boning. Och i honom, som är huvudet för alla härskare och makter, har ni nått er fullhet" (Kol. 2:6-10).

Jag älskar att vandra i skogen. Det har hänt att jag gått vilse. Vid några
tillfällen har jag tagit med mig en karta för att vara säkrare på att jag
hittar dit jag vill och hem igen. Men det bästa tycker jag är när man vandrar
med någon som hittar i skogen, som kan visa de vackraste platserna och som vet hur man tar sig dit. Särskilt tryggt är det när man kommer till lite svårare och tuffare passager, och vännen som känner området kan försäkra att det kommer lätta och att det kommer vara värt det när man väl kommer fram till den fantastiska utsiktsplatsen eller vad det nu är som är målet.

Så är det också i livet. Det finns så många röster som vill visa vägen. Det finns så många olika värderingar och åsikter. Vi lockas att följa strömmen, inte sticka ut och ha en avvikande åsikt, allt är utbytbart och känslorna ska styra. Men att låta känslorna styra är inte hållbart i längden och man kommer snabbt vilse eller står still. Vem kan vi lita på i den tid vi lever? Vem är det vi följer?

Som kristen har jag valt och bestämt mig för att följa Jesus! Det innebär att jag lyssnar, väljer att lita på och följer den väg Jesus pekar ut. Det kan innebära värderingar som går på tvärs med det politiskt korrekta. Det kan innebära tuffa val, kamp och svårighet. Det kan innebära att jag inte alltid förstår varför. Men målet är sann frihet, glädje, frid och ett hem i himlen. Det är värt det. I de tuffaste passagerna får jag fästa blicken på ledaren, han som vet vägen, han som bär, peppar och älskar mig Ä Jesus Kristus.

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

5 jun tisdag

På väg till solen?

Sommar. En tid då vi är på väg  en hel del. Förutom vardagens på väg till jobbet, på väg till affären, på väg hem, på väg att hämta barnen, på väg till kyrkan, är vi under sommaren kanske på väg lite längre sträckor. Vi är på väg till Öland, på väg till sommarstugan, på väg till badplatsen, på väg till Torp… Under sommaren vill vi gärna vara på väg till solen. Vi åker kanske utomlands för att öka våra chanser av soltimmar, och om det då skulle råka vara soligare i Sverige just den veckan, blir vi inte särskilt glada.

Ja, vi är alla väldigt ofta på väg någonstans. Men faktum är att vi ju alltid är på väg, även om vi bara stannar hemma. När vi ligger i hängmattan och vilar – är vi på väg. När vi sjunker ner i fåtöljen med en bra bok – är vi på väg. När vi ligger på stranden och solar – är vi på väg. Och om vi är sjuka och sängliggandes – är vi på väg. Vi är på väg till en plats där ingen sol behövs, en plats där Gud själv ska lysa så som solen över oss och där vi ska få njuta av hans ljus. I Uppenbarelseboken kan vi läsa:

”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ’Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem.’ […] Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och Lammet. Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och Lammet är dess lampa, och folken skall leva i detta ljus. […] De skall se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras pannor. Någon natt skall inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skall regera som kungar i evigheternas evigheter” (21:1-3, 22-24; 22:4-5).

Så när vi i sommar sitter i bilen på väg till campingen, eller på cykeln på väg till stan, eller på bussen på väg till badet – låt oss då komma ihåg att vi samtidigt också är på väg någon helt annan stans. Vi är på väg till Guds Rike. Ett rike där Herren Gud ska vara vår sol.

Av Frida Nygren

Administratör

019-25 53 35
frida.nygren@mellringekyrkan.se

5 apr torsdag

En andlig vardag

”Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. ”Galileer”, sade de, ”varför står ni och ser mot himlen? Denna Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”  (Apg 2: 8-11)

Vi går nu in i vårmånaderna, fullt med röda dagar. Vi firar bl.a. Kristi himmelsfärd och Pingstdagen. Viktiga händelserna som följer på påsken som vi just lämnat bakom oss. Jesus dog, uppstod och återvände till himlen för att vi skulle få den helige Anden. Jesus ska också en dag komma tillbaka för att hämta oss hem!

Dessa röda dagar i almanackan har ett budskap till oss idag, rakt in i vår vardag. De vill hjälpa oss att lyfta blicken och perspektivet. När vi cyklar till och från jobbet, diskar, tvättar, hämtar barn, möter en vän på ett café, stressar inför svåra uppgifter på arbetet, brottas med relationer, när vi tjänar i någon uppgift i kyrkan eller ligger på soffan och tittar på en film har vi den helige Ande i våra hjärtan.    

Var vi än är och vad vi än möter så är Gud intresserad av att få vara en del i det. Han älskar oss och vill med sin ande påminna oss om sanningen om vilka vi är och vem Han är. Han vill hjälpa oss att fatta beslut som för oss i rätt riktning, mot ett högre mål. Han har i kärlek gett oss sitt ord och sin ande till vägledning. Men det pågår en ständig kamp. Vi möts av frestelser varje dag. I Guds ord och med den helige Ande får vi hämta kraft till att leva ett annorlunda liv fyllt av Guds ande.

”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.”  (Joh. 9:10)

Tappa inte modet. Lyft blicken. Du är inte ensam.

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

8 feb torsdag

KRISTUSPRÄGLAD KARAKTÄR

”Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli” (1 Joh. 3:1-2).

Som kristen finns det flera till synes motsättningar. Denna vers talar om att vi är  något samtidigt som det inte är klart vad vi kommer att bli. När vi har tagit emot Jesus Kristus ÄR  vi hans barn, älskade av Gud vår Fader. Samtidigt formas vi ständigt av honom, för att BLI mer lika honom.

Bibeln talar ofta i liknelser om växter och träd. Om ett fruktträd får rätt näring och vätska växer det och ger så småningom frukt och frukten mognar. När vi tar emot Jesus kan man likna det med att vi blir en ”gren” som sätts fast i ”stammen” Jesus. När vi umgås med Jesus så formas vi också av honom.

Det handlar inte bara om vår tjänst utan också om vår karaktär: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. När vi ställs inför olika situationer kan vi välja att agera utifrån dessa olika karaktärsdrag. Ta självbehärskning t.ex. Olika saker kan få oss att brusa upp, och utan att tänka gör vi eller säger saker som vi sedan ångrar. Med andens hjälp kan vi träna oss i självbehärskning. Låta Anden viska sanningar och hjälpa oss att inte agera på alla impulser och känslor.

Att bygga på sin karaktär är något som tar tid och det är inget vi kan göra själva. Men vi kan välja att låta anden tala in i våra liv och följa hans maningar. Andens frukter i våra liv är grundstenar för vår tjänst och våra relationer.

…låt er uppfyllas av ande (Ef. 5:18)

 

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

26 sep tisdag

Varför firar du gudstjänst?

“Antingen är du en missionär eller så är du ett missionsfält.”(Loren Cunningham, grundare av UMU)

Vem lever vi för egentligen? Jag har lyssnat mycket den senaste tiden på en sång som heter “För den här världens skull”.  En del av sångtexten har varit en bön jag går med:

För den här världens skull

brinn som en eld i mig

Tänd en låga så stark

att alla kan se Dig

Vi går för ofta, tror jag, och tittar bara på oss själva och vad vi vill ha eller behöver. När Petrus sa: “Ja, jag älskar dig” (Joh 21), så svarade Jesus med ett uppdrag: "Var en herde för mina får". Eller som det översätts på engelska: “Feed my sheep” (mata mina får).

Jag tror att Jesus känner oss ganska väl och vet nånting om oss som vi alltid glömmer. Vi trivs bättre, växer mer och mår allmänt bra när vi ge ut. När vi ser på andra lika mycket eller mer än på oss själva. Vänder blicken utåt.

När du kommer till kyrkan, vem är det för? När du firar Gudstjänst är det för Gud eller dig själv? När du lyssnar till förkunnelse, är det för dig själv eller för att växa och bekänna Gud bättre? När du sjunger med i lovsång, är det för dig eller för Honom du sjunger om? När vi tycker och tänker om saker och ting, hur mycket tänker vi på vad vi själva vill, och hur mycket tänker vi egentligen på vad andra behöver och vill? När vi pratar med människor, hur mycket är det för att lyssna på dem eller bara höra oss själva prata? En annan del av sångtexten går så här:

Jag lägger ner mitt liv

jag ger upp all kontroll

Jag ser aldrig tillbaks

ger Dig allt jag har

Jag lever för Din ära, på vår jord

Den längtan som Du ger

den växer inom mig

En dag ska alla se

och böja sig för Dig

Jag lever för Din ära, på vår jord

Det handlar om var vårt hjärta ligger och vad vi lever för. Lever vi för oss själva så kommer allting handlar om oss själva. Både inom kyrkan och utanför. Vad vi vill och tycker om allt från predikan till vilken bil vi kör. Lever vi för, efter och med Jesus så kommer allting ha ett annat fokus. Det handlar kanske inte alltid om att ändra på det vi gör, men om varför  vi gör det. När vi kommer till kyrkan, vem är det för? Firar vi Gudstjänst för oss själva eller för Gud och andra? När vi läser Bibeln? Sjunger lovsång? Ber?

Välj det nu och varje dag. Vem lever du för?

Men om ni inte vill tjäna Herren,

så välj i dag vem ni vill tjäna ...

Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren.

(Josua 24:15)

 

28 aug måndag

BLI KVAR I MIG

”Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.”(Joh.15:1-5)

Sommaren med sitt avbrott från vardagen är över och nu drar skola, jobb, fritidsaktiviteter m.m. igång på allvar. Jag vet inte hur din sommar har sett ut, men många är det som varit på konferenser, läger och festivaler. Tillfällen att få stanna upp, möta Gud och fördjupa tron. Det är lätt att när vi halkar in i vardagens snabba ekorrhjul så hamnar Gud och tron lite vid sidan om och kanske förpassas till söndagarna. Bibeln talar om att vi - Guds barn - är som grenar förankrade i Guds träd. En gren får sin näring av stammen så att den hålls vid liv och bär frukt. Det är inget som grenen gör av sig själv. Det är heller inget som sker lite sporadiskt då och då utan en gren är hela tiden förankrad i stammen och näringen flödar. Denna text uppmanar oss att bli kvar  i Kristus, att låta hans liv ständigt flöda i oss.

Våga stanna upp då och då för att umgås med Jesus mitt i din vardag. Samtala med honom som du samtalar med en vän och våga lyssna  vad han talar in i just din vardag. Hans liv är ständigt närvarande. Läs Guds ord och låt det vara en auktoritet i ditt liv och en källa till kraft. Det hänger inte på oss, det är Gud som verkar i och genom oss. Utan honom kan vi ingenting göra.

Med bön om en välsignad höst där Andens frukter få växa i våra liv.

Angeline Leetmaa

 

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

5 jun måndag

Den första kärleken

"Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss." (1 Joh. 4:6-19)

"Ska du inte ta en kaffe till?" frågar personen mitt emot. Du tittar på klockan och ditt svar påverkas av din relation till personen. Om det är en person du inte är bekväm med, som du inte tycker om eller vill vara med så kan svaret bli "Jag måste tyvärr gå. Jag måste tillbaka till jobbet". Men om det är någon du älskar och vill vara med, kanske svaret blir "Jag måste egentligen tillbaka till jobbet, men jag kan ta en kaffe till".

Att bli älskad och att älska påverkar hela våra liv. Vi är beredda att göra prioriteringar utifrån dem vi älskar. Att älska någon är att vilja någon. Gud ÄR kärlek. Han älskade oss först, innan vi ens visste om att han fanns. Gud vill dig för han älskar dig. Våra bilder av Gud och av oss själva påverkar hur vi förhåller oss till Gud. Han vill att du utifrån din kärlek till honom Ä inte av tvång, rädsla eller prestation Ä ska välja honom.

Bibeln talar om att komma tillbaka till den första kärleken, den tid då vi upptäckte Guds kärlek och när den kärleken genomsyrade allt. Kanske uttrycket den första kärleken får dig att tänka på hur den tog sig uttryck för länge sedan. Jag tror att kärleken tar sig olika uttryck beroende på var i livet vi befinner oss, men kärnan är den samma. Att komma tillbaka till den första kärleken är att Guds kärlek får påverka hela mitt liv och mina prioriteringar igen. Att låta min vardag genomsyras av att jag vill honom, som först ville mig.

Påverkar kärleken till Gud dina prioriteringar?

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

11 maj torsdag

VÅRSTÄDNING

Våren är på intåg. Ljuset fyller mig med glädje och energi. Solens strålar letar sig in i mitt hus, når ända fram till innerhallen. Det är så härligt! OCH det är så obekvämt. För plötsligt ser jag hur smutsiga våra fönster är, och hur mycket damm som samlat sig på hyllorna och golvlisterna. Detta varma, härliga, avslöjande, obekväma ljus!

Ljuset är en symbol i den kristna tron, och får ofta symbolisera Gud själv:

”… Gud är ljus och […] inget mörker finns i honom” (1 Joh 1:5).

”Herren är mitt ljus och min räddning, vem skulle jag frukta?” (Ps 27:1).

I Nya Testamentet får ljuset stå för Kristus och budskapet om honom. I Lukasevangeliet beskrivs han som ”ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel” (2:32). Ljuset kan också symbolisera omvändelsen och de kristnas nya andliga liv:

”Ni är alla ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller mörkret” (1 Thess 5:5).

” […] och ni skall tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset” (Kol 1:12).

 Med detta i åtanke, blir solens strålar i mitt hus talande. Under årets mörka period syns inte dammet så väl, men likväl finns det där. Och inte är mitt hus mindre stökigt bara för att det är mörkt. Det är inte heller så att jag automatiskt får ett rent rum, bara för att jag tänder lampan. Däremot ger solljuset mig både en längtan efter och energi till att städa riktigt ordentlig. Ljuset blir liksom både det som avslöjar och det som motiverar. Och efter en riktigt ordentlig vårstädning, får jag luta mig tillbaka och njuta av renheten. Och först då kan jag riktigt njuta av självaste ljuset.

På samma sätt tänker jag att det är med oss människor. Det mörka i våra liv försvinner inte automatiskt, bara för att vi ställer oss i Guds ljus. ”Men när alltsammans avslöjas av ljuset blir det synligt”, skriver Paulus (Ef 5:13). Däremot är det först då som vi kan se all smuts ordentligt, känna ånger och få en längtan efter förändring och renhet. Och Gud ger oss förlåtelse. Och Han ger oss kraften att städa upp. Och Han vill inget hellre än att vi ska njuta i och av Hans renhet.

Frida Nygren