4 jun torsdag

Hoppas på Herren

”Alla profetiorna i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp” (Rom. 15:4).

Att hoppas på något kan vara förknippat med förväntan men också med besvikelse. Vi hoppas att det ska bli fint väder. Att vi ska hålla oss friska. Att inget oväntat ska hända osv. Det hoppet är förknippat med osäkerhet och önskningar. Det är lätt att bli besviken. När bibeln talar om Hopp talar den om något annat. Där handlar det inte om osäkra önskningar utan om löften vi kan lita på och en Gud som är trofast.

Jesu uppståndelse är ett hoppets budskap. Skriften profeterar om och Jesus talade om sin död innan han dog. Och trots det, blev lärjungarna oroliga, rädda och förtvivlade när Jesus blev tillfångatagen, hånad, misshandlad och korsfäst. Han fick genomgå en massa lidande. Men hoppet och löftena fanns där om uppståndelsen. Den tog inte bort lidandet men den pekade på en seger bortom lidandet som gav Jesus uthållighet.

Vad som än händer är Gud med oss. Ett jobbigt löfte. För det betyder att vad som helst kan drabba oss. Men oavsett vad som händer så är Gud trofast. Han är god. Han älskar oss. Hans löften håller. Vi önskar att Gud ska göra saker och när det inte sker så frestas vi att tvivla på om Gud verkligen är god. Men Bibelns hopp handlar om något större som bär oss genom svårigheter och lidande. Gud har aldrig lovat oss ett liv utan svårigheter. Men han har lovat att vara med oss genom allt. När vi fäster vår blick på honom mitt i våra omständigheter fylls vi av hans frid och hans kraft bär.

Hoppas på Herren. Påminn dig om löftena i skriften. Vad som än händer är Gud med dig.

”Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden” (Rom. 5:1–5). 

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

13 jan måndag

Guds rike

Under den senaste tiden har Gud talat mer och mer till mig om att leva ut vad vi tror. Hur lever jag ut min tro i affären? Hur ser ”Jesus i mitt liv” ut mitt i en konflikt i en relation? Hur ser den ut i aftonens stillhet och frid eller morgonens stress och röra? Hur kommer året framför mig se ut om jag dagligen söker Guds vilja före min?

I Evangelierna talar Jesus om vad Han kallar Guds rike. Ordet ”rike” har att göra med auktoritet. I romarriket fanns en tydlig auktoritetsstruktur. Lagen visade under vilken auktoritet en tvistefråga berörde. Det är därför Pilatus skickar Jesus till Herodes med orden ”Det är en religiös tvistefråga” då han inte såg några bevis för landsförräderi, och religiösa frågor var under Herodes auktoritet.

Så vad betyder det när Jesus lär oss att be ”Låt ditt rike komma”? Det här är både en inbjudan och en bön om att Guds vägar, under hans goda och kärleksfulla auktoritet, ska spridas över vår värld OCH placera våra liv under Hans auktoritet. Därför följs det med orden ”låt din vilja ske”. En stor del av bönen Jesus gav oss, och det liv han levde, handlar om att sätta Guds vilja över vår egen. Jesus talar om auktoritet även när han pratar om synd och förlåtelse. När någon syndar mot oss, får vi en auktoritet över dem i området rättvisa, där Jesus säger åt oss att släppa taget, förlåta, och låta Gud hantera dem. Att lita på Honom. Ge Honom auktoriteten och släppa taget om vår egen.

Så i konflikten där jag känner att någon har gjort fel mot mig, kan jag inte begära rättvisa på mina villkor under min auktoritet. Men jag kan släppa taget och ge den till Gud. I affären sätter jag Guds vilja först, i hur jag spenderar pengar, ja, men också när jag möter människor. Under den tysta kvällen eller hektiska morgonen kallar Jesus mig att följa hans exempel och låta Gud regera. Fråga Honom: ”Vad vill du att jag ska göra den här kvällen? Du först Gud.” Och förtrösta på Honom i stressen, att Han är där och ger dig styrkan och tålamod.

Min son Noah sa efter återkomsten från en missionsresa att nyckeln till att vara flexibel var att inte sätta sin vilja först. Det här är kärnan och nyckeln till verserna “Sanningen skall sätta er fria” och “Det finns frihet i Kristus Jesus”. Det är genom att ge upp och lägga ner våra liv. Så skall Guds rike regera i våra liv och i den här världen. Låt Hans vilja ske, varje dag.

”Men sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också” (Matteus 6:33).

 

Av Jonathan Rogers

Ungdomspastor

jonathan.rogers@mellringekyrkan.se

10 okt torsdag

Vägen, sanningen och livet

Ibland drabbas vi av en stark önskan att förstå och att systematisera. ”Hur fungerar det egentligen?” frågar vi. Får vi då svaret att det är ett mysterium så blir det jobbigt. Den sekulära definitionen av ordet mysterium, när det handlar om tro, är: ”trosupplevelse som icke (i sin helhet) är rationellt fattbar”. Vi kan och bör sträva efter att försöka förstå rationellt, och vi kan försöka beskriva mysteriet med hjälp av liknelser. Men ibland räcker inte vårt intellekt (hur smarta vi än är), och vi bör alltid vara medvetna om att våra liknelser kan komma nära, men inte ända fram.

När Jesus talar om för lärjungarna att han ska gå bort och bereda plats för dem, och att de känner vägen, ställs de, och inte minst Tomas, inför ett mysterium. ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” utbrister Tomas, och får svaret: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Intressant nog säger Jesus inte att han är som vägen, sanningen och livet. Han är  vägen, sanningen och livet.

Här får jag acceptera att jag inte förstår hur. Med Den Helige Andes hjälp kan jag förstå att, men inte hur. På något sätt är Jesus livet. Och sanningen. Och den enda vägen till Fadern. På ett liknande sätt får Johannes höra att Jesus är  ”A och O, den förste och siste, början och slutet”. Det betyder inte att Jesus var med vid början och kommer vara med vid slutet (även om det också är sant); Jesus är början. Jesus är slutet. Jesus är vägen, sanningen och livet. Tanken svindlar.

Här kommer vi nära det som Herren uttrycker till Mose vid den brinnande busken, när Mose har frågat efter Herrens namn: ”Jag är den jag är. Säg dem [israeliterna i Egypten] att han som heter ‘Jag är’ har sänt dig till dem.” Vad ryms i ett namn? I Guds namn och i Guds beskrivningar av sig själv ryms evigheten. Allting. Allt utom Gud är skapat. Allt utom Herren existerar för att han vill det. Varje hjärtslag är ett eko av det liv som utgår ifrån Jesus.

Gud är helig. Annorlunda. Väsensskild ifrån oss människor. Och ändå: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son…” för att erbjuda oss vägen till det sanna, eviga, överflödande livet. Du är högt älskad. Av honom som verkligen är.

Martin Karlsson

 

13 aug tisdag

Levande genom Kristus

"Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till" (Ef. 9–10).

Sommaren går mot sitt slut och hösten närmar sig. Under sommarmånaderna dras tempot för de flesta ner lite men samtidigt så fortsätter livet med allt vad det innebär. Det finns så många röster som vill säga hur vi bör tänka och leva. Som kristna står vi på Guds eviga, oföränderliga ord, som lär oss vilka vi är och ger oss en grund att leva utifrån.

Vi börjar denna höst i Efesierbrevet. Ett gammalt brev men med ett högaktuellt budskap. Brevet talar om vår identitet i Kristus. I en tid då identitetsbegreppet är oerhört omdiskuterat och många människor brottas och kämpar med vilka de är, så har detta brev goda nyheter. Alla människor behöver någon att spegla sig mot för att hitta sin identitet. Genom Jesus Kristus erbjuder Gud oss den spegeln, så att vi i honom kan bli fria, förlåtna och hitta vår sanna identitet. Skapade till Guds avbild. Älskade av honom till att leva ett liv i frihet.

Efesierbrevet undervisar om vad Jesus gjort och hur det sätter oss fria. Alla människor är kallade att ta emot Guds nåd och bli ett Guds barn.

Efesierbrevet fortsätter att undervisa och ge oss riktlinjer för hur vi genom Guds nåd kan leva våra liv, värdigt den nåd som Herren gett oss. I en tid då allt är tillåtet, alla gränser suddats ut och sanning är något relativt, har Efesierbrevet goda nyheter till oss. Ramar och gränser skapar trygghet. Gud har gett oss ramar inom vilka vi kan leva verkligt fria. Sann frihet finns bara i Kristus. Vi behöver någon att följa, någon att ta rygg på. Som Guds barn har vi en ”storebror” att ta rygg på: Jesus Kristus, vår Herre.

Jag vill uppmuntra dig att läsa Efesierbrevet. Ta till dig budskapet. Ta emot Guds nåd. Lev i hans nåd för att ära honom! Du är aldrig ensam, alltid älskad och skapad för stora ting.

En välsignad höst önskar jag dig.

 

 

 

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

20 jun torsdag

Hopp om blomning

Så här i början av juni har grönskan exploderat. Växter, träd och buskar står i full blom. Fantastiskt vackert. Om man tittar på ett äppelträd, så blommar det för fullt nu och vi vet att till hösten kommer frukten. Men, om vi tänker tillbaka till januari så såg inte samma träd så levande ut. Då var det grått, kalt och tråkigt. Det är lätt att glömma så här i juni.

Vi kan inte döma ett träd för hur det ser ut i januari, men vi kan se potentialen och hoppas på blomning. Samma är det med oss människor. Vi är alla skapade till Guds avbild med potential nedlagd i oss att blomma och bära frukt. Jag hör ofta berättelser om människor som aldrig fått höra att de är värdefulla och älskade. De har bara fått höra att de är hopplösa och dåliga, som träd i januari. Om en människa får höra en lögn tillräckligt många gånger blir det till en ”sanning” – ”Jag är nog ett hopplöst fall”, ”Jag kommer aldrig kunna blomma”.

För Gud finns inga hopplösa fall eller värdelösa människor. Vi är alla skapade värdefulla. Men livet kan gå hårt åt oss och få oss att tappa hoppet om oss själva. En människa behöver uppmuntran och kärlek för att blomma och bära frukt. Det finns hopp. Det finns en Gud som älskar dig. Som har skapat dig precis som du är. En Gud som lagt ner frön i dig som väntar på att få blomma ut och välsigna andra. Våga närma dig Gud och lyssna till sanningen om vem han är och vem du är i honom.

Du är alltid älskad, aldrig ensam och skapad för stora ting. Låt oss också se och uppmuntra varandra utifrån denna sanning. 

En glad, varm och vacker sommar önskar jag dig, du högt älskade, värdefulla medmänniska.

 

 

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

2 apr tisdag

Helande och hopp till hela mänskligheten

Det är vår i luften. Snön har smält undan, dagarna är längre, temperaturen stiger och växtligheten, som nyss såg så livlös ut, gör sig redo för att explodera i grönska och livskraft.

Helande och hopp är temat i församlingen under vårterminen. Budskapet går som en röd tråd genom Bibeln och historien. Gud gjorde ett folk av ett barnlöst par, en väg rakt genom havet för Israels folk och han täppte till lejonens gap för Daniel. Jesus gav helande och hopp överallt där han gick fram. Kvinnan med blodgång som spenderat alla sina pengar på läkare blev hel när hon rörde vid Jesus, synagogsföreståndarens dotter fick liv när Jesus tog hennes hand och sa ”stig upp”.

Men när Jesus spikades upp på ett kors för din och min synd för två tusen år sedan såg det ut som om allt hopp var ute. Jesus gav upp andan en mörk eftermiddag och lades i en grav. Men Jesus besegrade döden och uppstod på den tredje dagen. Lärjungen Petrus som förrått sin mästare blev upprättad och en ledare. Idag erbjuder Jesus helande och hopp till hela mänskligheten. Och han har gett både dig och mig uppgiften att vara med och sprida de goda nyheterna.

Kanske har du en situation i ditt liv som ser hopplös ut. Kanske har du försökt med allt, utan något synbart resultat. Gud vill vända mörkaste natt till dag. Han vill komma med helande och hopp. Och det viktigaste av allt: Han vill att du ska veta att han är med dig. ”Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg” (Ps 23:4). Som församling vill vi att du ska veta att också vi vill stå med dig, be för dig och stötta dig.

Lås oss alla söka Jesus tillsammans. Vi är beroende av honom för att kunna ge hopp och helande till människor runtomkring oss. Jesus sa: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra” (Joh 15:5).

De gröna bladen kommer, blommorna spricker ut och om några månader kan vi se hur frukter börjar formas på våra fruktträd. Vi tror och ber att vi som församling också ska få växa och bära frukt när Gud får verka i och genom oss.

 

Av Joel Sjöberg

Ordförande

ordforande@mellringekyrkan.se

12 feb tisdag

Skapad för relationer

Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder (1 Joh. 4:7–10).

Vi är skapade för relationer. Gud är Fader, Son och Ande – tre i en, i sann och ren relation. Gud skapade människan till man och kvinna. Han skapade oss i kärlek, för kärlek, den sanna kärleken. Vi människor behöver
andra människor. I relation till andra människor speglar vi oss själva. Vi
söker bekräftelse och mening. I relationer växer vi som människor. Vi får ta
emot och ge. I relationer utmanas vår tro och efterföljelse, att leva ärligt,
äkta och sant. Men i alla relationer riskerar vi också att bli sårade, att såra
och att låta våra rädslor styra.

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har
inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss (1 Joh. 4:18–19).

Gud är kärleken och vill hjälpa oss i våra relationer, alla våra relationer: till föräldrar, syskon, vänner, kollegor, grannar, bekanta, partner, chefer m.m. Under februari och mars månad kommer vi att undervisa om relationer och be för relationer. Välkommen att lyssna till Guds ord och ära Gud i dina relationer.

 

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

21 dec fredag

Bön och fasta

”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också” (Matt.6:33).

Vi lämnar nu 2018 bakom oss och sträcker oss fram mot 2019. Som församling vill vi börja detta år med en tid av bön och fasta. Det finns
flera exempel i bibeln där det utlyses en gemensam bön och fasta för olika
saker. Nu uppmanar vi dig som är medlem i Mellringekyrkan att tillsammans vara med och be för vår församling. Vi ser hur Gud leder oss in i en ny tid, en ny säsong och vi vill ta steg i den riktning som Gud visar oss.

I bönen inbjuds vi till en nära relation med Gud, där vi får uttrycka våra tankar, önskningar och oro. I bönen får vi lyssna in Guds perspektiv, hans råd och vägar. Guds tankar är högre än våra tankar. Bön är inte vägen till en relation med Gud, bön är relationen med Gud. Vi får be konkreta böner och
Gud lyssnar och svarar. När vi umgås med Gud, lyssnar in Guds vilja, kan vi
också be efter hans vilja.

I Matteus evangelium undervisar Jesus sina lärjungar och säger: ”När ni ber…” och ”När ni fastar…”. Att be och fasta hör till den kristnes liv. Att fasta är att avstå från något under en period för att ära Gud, söka honom och visa vår överlåtelse. Det vanligaste är att avstå från mat på olika sätt. Men du kan också fasta från annat som tar mycket av din tid. Man kan fasta halva dagar, flera dagar eller veckor. Man kan fasta från fast föda, från sötsaker eller från något annat som du ofta äter. Tala med Gud om hur och när du kan vara med i vår gemensamma fasteperiod. I foajén i kyrkan kan du kryssa i när du fastar.

Låt oss tillsammans stå fast i Guds ord, hålla oss nära honom och tillsammans be för vår församling och Guds vilja för 2019.

”Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni ska få det”  (Joh. 15:7).

 

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

29 okt måndag

Gud är en god far!

"Herren är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas
fader, änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning" (Ps 86:5–6).

Gud beskrivs på många sätt i bibeln. Han är skaparen, allsmäktig, evig, god, kärlek. Han är Fader, Son och Helig Ande. Den kanske mest personliga och utmanande beskrivningen av Gud är att han är Fader. När Jesus lär oss be säger han: ”Så ska ni be: Vår Fader…” (Matt 6:9). Vidare säger Paulus: ”Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ’Abba! Fader!’” (Rom 8:15).

Vi har ingen annan skapare. Ingen annan är allsmäktig. Vi har ingen annan Jesus eller helig Ande. Men vi har en annan far, en jordisk pappa. Vår jordiska pappa påverkar våra liv vare sig vi vill det eller inte, vare sig vi har en aktiv relation till honom eller inte. Det gör också att vi har någon att jämföra Gud med. Detta påverkar vår bild av Gud och vad det innebär att ha en pappa och vara ett barn till någon.

Gud vill vara en far för dig, en god far. Oavsett hur din jordiske far var eller vilken relation du har till honom idag så vill Gud hela eventuella sår, trasiga fadersbilder och bygga en relation med dig utifrån den han verkligen är, en god far, som älskar dig villkorslöst. Han bjuder in dig till en relation. Våra sår och erfarenheter kan få oss att tveka, att tvivla, att inte våga dra oss nära Gud. Det vill Gud hela och upprätta och bygga en nära, personlig relation där Gud är en ständigt närvarande, kärleksfull, god pappa.

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se