13 aug tisdag

Levande genom Kristus

"Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till" (Ef. 9Ä10).

Sommaren går mot sitt slut och hösten närmar sig. Under sommarmånaderna dras tempot för de flesta ner lite men samtidigt så fortsätter livet med allt vad det innebär. Det finns så många röster som vill säga hur vi bör tänka och leva. Som kristna står vi på Guds eviga, oföränderliga ord, som lär oss vilka vi är och ger oss en grund att leva utifrån.

Vi börjar denna höst i Efesierbrevet. Ett gammalt brev men med ett högaktuellt budskap. Brevet talar om vår identitet i Kristus. I en tid då identitetsbegreppet är oerhört omdiskuterat och många människor brottas och kämpar med vilka de är, så har detta brev goda nyheter. Alla människor behöver någon att spegla sig mot för att hitta sin identitet. Genom Jesus Kristus erbjuder Gud oss den spegeln, så att vi i honom kan bli fria, förlåtna och hitta vår sanna identitet. Skapade till Guds avbild. Älskade av honom till att leva ett liv i frihet.

Efesierbrevet undervisar om vad Jesus gjort och hur det sätter oss fria. Alla människor är kallade att ta emot Guds nåd och bli ett Guds barn.

Efesierbrevet fortsätter att undervisa och ge oss riktlinjer för hur vi genom Guds nåd kan leva våra liv, värdigt den nåd som Herren gett oss. I en tid då allt är tillåtet, alla gränser suddats ut och sanning är något relativt, har Efesierbrevet goda nyheter till oss. Ramar och gränser skapar trygghet. Gud har gett oss ramar inom vilka vi kan leva verkligt fria. Sann frihet finns bara i Kristus. Vi behöver någon att följa, någon att ta rygg på. Som Guds barn har vi en "storebror" att ta rygg på: Jesus Kristus, vår Herre.

Jag vill uppmuntra dig att läsa Efesierbrevet. Ta till dig budskapet. Ta emot Guds nåd. Lev i hans nåd för att ära honom! Du är aldrig ensam, alltid älskad och skapad för stora ting.

En välsignad höst önskar jag dig.

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

20 jun torsdag

Hopp om blomning

Så här i början av juni har grönskan exploderat. Växter, träd och buskar står i full blom. Fantastiskt vackert. Om man tittar på ett äppelträd, så blommar det för fullt nu och vi vet att till hösten kommer frukten. Men, om vi tänker tillbaka till januari så såg inte samma träd så levande ut. Då var det grått, kalt och tråkigt. Det är lätt att glömma så här i juni.

Vi kan inte döma ett träd för hur det ser ut i januari, men vi kan se potentialen och hoppas på blomning. Samma är det med oss människor. Vi är alla skapade till Guds avbild med potential nedlagd i oss att blomma och bära frukt. Jag hör ofta berättelser om människor som aldrig fått höra att de är värdefulla och älskade. De har bara fått höra att de är hopplösa och dåliga, som träd i januari. Om en människa får höra en lögn tillräckligt många gånger blir det till en "sanning" Ä "Jag är nog ett hopplöst fall", "Jag kommer aldrig kunna blomma".

För Gud finns inga hopplösa fall eller värdelösa människor. Vi är alla skapade värdefulla. Men livet kan gå hårt åt oss och få oss att tappa hoppet om oss själva. En människa behöver uppmuntran och kärlek för att blomma och bära frukt. Det finns hopp. Det finns en Gud som älskar dig. Som har skapat dig precis som du är. En Gud som lagt ner frön i dig som väntar på att få blomma ut och välsigna andra. Våga närma dig Gud och lyssna till sanningen om vem han är och vem du är i honom.

Du är alltid älskad, aldrig ensam och skapad för stora ting. Låt oss också se och uppmuntra varandra utifrån denna sanning.

En glad, varm och vacker sommar önskar jag dig, du högt älskade, värdefulla medmänniska.

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

2 apr tisdag

Helande och hopp till hela mänskligheten

Det är vår i luften. Snön har smält undan, dagarna är längre, temperaturen stiger och växtligheten, som nyss såg så livlös ut, gör sig redo för att explodera i grönska och livskraft.

Helande och hopp är temat i församlingen under vårterminen. Budskapet går som en röd tråd genom Bibeln och historien. Gud gjorde ett folk av ett barnlöst par, en väg rakt genom havet för Israels folk och han täppte till lejonens gap för Daniel. Jesus gav helande och hopp överallt där han gick fram. Kvinnan med blodgång som spenderat alla sina pengar på läkare blev hel när hon rörde vid Jesus, synagogsföreståndarens dotter fick liv när Jesus tog hennes hand och sa "stig upp".

Men när Jesus spikades upp på ett kors för din och min synd för två tusen år sedan såg det ut som om allt hopp var ute. Jesus gav upp andan en mörk eftermiddag och lades i en grav. Men Jesus besegrade döden och uppstod på den tredje dagen. Lärjungen Petrus som förrått sin mästare blev upprättad och en ledare. Idag erbjuder Jesus helande och hopp till hela mänskligheten. Och han har gett både dig och mig uppgiften att vara med och sprida de goda nyheterna.

Kanske har du en situation i ditt liv som ser hopplös ut. Kanske har du försökt med allt, utan något synbart resultat. Gud vill vända mörkaste natt till dag. Han vill komma med helande och hopp. Och det viktigaste av allt: Han vill att du ska veta att han är med dig. "Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg" (Ps 23:4). Som församling vill vi att du ska veta att också vi vill stå med dig, be för dig och stötta dig.

Lås oss alla söka Jesus tillsammans. Vi är beroende av honom för att kunna ge hopp och helande till människor runtomkring oss. Jesus sa: "Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra" (Joh 15:5).

De gröna bladen kommer, blommorna spricker ut och om några månader kan vi se hur frukter börjar formas på våra fruktträd. Vi tror och ber att vi som församling också ska få växa och bära frukt när Gud får verka i och genom oss.

Av Joel Sjöberg

Ordförande

ordforande@mellringekyrkan.se

12 feb tisdag

Skapad för relationer

Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder (1 Joh. 4:7Ä10).

Vi är skapade för relationer. Gud är Fader, Son och Ande Ä tre i en, i sann och ren relation. Gud skapade människan till man och kvinna. Han skapade oss i kärlek, för kärlek, den sanna kärleken. Vi människor behöver
andra människor. I relation till andra människor speglar vi oss själva. Vi
söker bekräftelse och mening. I relationer växer vi som människor. Vi får ta
emot och ge. I relationer utmanas vår tro och efterföljelse, att leva ärligt,
äkta och sant. Men i alla relationer riskerar vi också att bli sårade, att såra
och att låta våra rädslor styra.

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har
inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss (1 Joh. 4:18Ä19).

Gud är kärleken och vill hjälpa oss i våra relationer, alla våra relationer: till föräldrar, syskon, vänner, kollegor, grannar, bekanta, partner, chefer m.m. Under februari och mars månad kommer vi att undervisa om relationer och be för relationer. Välkommen att lyssna till Guds ord och ära Gud i dina relationer.

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

21 dec fredag

Bön och fasta

"Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också" (Matt.6:33).

Vi lämnar nu 2018 bakom oss och sträcker oss fram mot 2019. Som församling vill vi börja detta år med en tid av bön och fasta. Det finns
flera exempel i bibeln där det utlyses en gemensam bön och fasta för olika
saker. Nu uppmanar vi dig som är medlem i Mellringekyrkan att tillsammans vara med och be för vår församling. Vi ser hur Gud leder oss in i en ny tid, en ny säsong och vi vill ta steg i den riktning som Gud visar oss.

I bönen inbjuds vi till en nära relation med Gud, där vi får uttrycka våra tankar, önskningar och oro. I bönen får vi lyssna in Guds perspektiv, hans råd och vägar. Guds tankar är högre än våra tankar. Bön är inte vägen till en relation med Gud, bön är relationen med Gud. Vi får be konkreta böner och
Gud lyssnar och svarar. När vi umgås med Gud, lyssnar in Guds vilja, kan vi
också be efter hans vilja.

I Matteus evangelium undervisar Jesus sina lärjungar och säger: "När ni berÄ" och "När ni fastarÄ". Att be och fasta hör till den kristnes liv. Att fasta är att avstå från något under en period för att ära Gud, söka honom och visa vår överlåtelse. Det vanligaste är att avstå från mat på olika sätt. Men du kan också fasta från annat som tar mycket av din tid. Man kan fasta halva dagar, flera dagar eller veckor. Man kan fasta från fast föda, från sötsaker eller från något annat som du ofta äter. Tala med Gud om hur och när du kan vara med i vår gemensamma fasteperiod. I foajén i kyrkan kan du kryssa i när du fastar.

Låt oss tillsammans stå fast i Guds ord, hålla oss nära honom och tillsammans be för vår församling och Guds vilja för 2019.

"Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni ska få det" (Joh. 15:7).

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

29 okt måndag

Gud är en god far!

"Herren är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas
fader, änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning" (Ps 86:5Ä6).

Gud beskrivs på många sätt i bibeln. Han är skaparen, allsmäktig, evig, god, kärlek. Han är Fader, Son och Helig Ande. Den kanske mest personliga och utmanande beskrivningen av Gud är att han är Fader. När Jesus lär oss be säger han: "Så ska ni be: Vår FaderÄ" (Matt 6:9). Vidare säger Paulus: "Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ,Abba! Fader!," (Rom 8:15).

Vi har ingen annan skapare. Ingen annan är allsmäktig. Vi har ingen annan Jesus eller helig Ande. Men vi har en annan far, en jordisk pappa. Vår jordiska pappa påverkar våra liv vare sig vi vill det eller inte, vare sig vi har en aktiv relation till honom eller inte. Det gör också att vi har någon att jämföra Gud med. Detta påverkar vår bild av Gud och vad det innebär att ha en pappa och vara ett barn till någon.

Gud vill vara en far för dig, en god far. Oavsett hur din jordiske far var eller vilken relation du har till honom idag så vill Gud hela eventuella sår, trasiga fadersbilder och bygga en relation med dig utifrån den han verkligen är, en god far, som älskar dig villkorslöst. Han bjuder in dig till en relation. Våra sår och erfarenheter kan få oss att tveka, att tvivla, att inte våga dra oss nära Gud. Det vill Gud hela och upprätta och bygga en nära, personlig relation där Gud är en ständigt närvarande, kärleksfull, god pappa.

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

4 sep tisdag

Vem är det vi följer?

"Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i
honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet
överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga
vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats
och tagit sin boning. Och i honom, som är huvudet för alla härskare och makter, har ni nått er fullhet" (Kol. 2:6-10).

Jag älskar att vandra i skogen. Det har hänt att jag gått vilse. Vid några
tillfällen har jag tagit med mig en karta för att vara säkrare på att jag
hittar dit jag vill och hem igen. Men det bästa tycker jag är när man vandrar
med någon som hittar i skogen, som kan visa de vackraste platserna och som vet hur man tar sig dit. Särskilt tryggt är det när man kommer till lite svårare och tuffare passager, och vännen som känner området kan försäkra att det kommer lätta och att det kommer vara värt det när man väl kommer fram till den fantastiska utsiktsplatsen eller vad det nu är som är målet.

Så är det också i livet. Det finns så många röster som vill visa vägen. Det finns så många olika värderingar och åsikter. Vi lockas att följa strömmen, inte sticka ut och ha en avvikande åsikt, allt är utbytbart och känslorna ska styra. Men att låta känslorna styra är inte hållbart i längden och man kommer snabbt vilse eller står still. Vem kan vi lita på i den tid vi lever? Vem är det vi följer?

Som kristen har jag valt och bestämt mig för att följa Jesus! Det innebär att jag lyssnar, väljer att lita på och följer den väg Jesus pekar ut. Det kan innebära värderingar som går på tvärs med det politiskt korrekta. Det kan innebära tuffa val, kamp och svårighet. Det kan innebära att jag inte alltid förstår varför. Men målet är sann frihet, glädje, frid och ett hem i himlen. Det är värt det. I de tuffaste passagerna får jag fästa blicken på ledaren, han som vet vägen, han som bär, peppar och älskar mig Ä Jesus Kristus.

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

5 jun tisdag

På väg till solen?

Sommar. En tid då vi är på väg en hel del. Förutom vardagens på väg till jobbet, på väg till affären, på väg hem, på väg att hämta barnen, på väg till kyrkan, är vi under sommaren kanske på väg lite längre sträckor. Vi är på väg till Öland, på väg till sommarstugan, på väg till badplatsen, på väg till TorpÄ Under sommaren vill vi gärna vara på väg till solen. Vi åker kanske utomlands för att öka våra chanser av soltimmar, och om det då skulle råka vara soligare i Sverige just den veckan, blir vi inte särskilt glada.

Ja, vi är alla väldigt ofta på väg någonstans. Men faktum är att vi ju alltid är på väg, även om vi bara stannar hemma. När vi ligger i hängmattan och vilar Ä är vi på väg. När vi sjunker ner i fåtöljen med en bra bok Ä är vi på väg. När vi ligger på stranden och solar Ä är vi på väg. Och om vi är sjuka och sängliggandes Ä är vi på väg. Vi är på väg till en plats där ingen sol behövs, en plats där Gud själv ska lysa så som solen över oss och där vi ska få njuta av hans ljus. I Uppenbarelseboken kan vi läsa:

"Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ,Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem., [Ä] Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och Lammet. Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och Lammet är dess lampa, och folken skall leva i detta ljus. [Ä] De skall se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras pannor. Någon natt skall inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skall regera som kungar i evigheternas evigheter" (21:1-3, 22-24; 22:4-5).

Så när vi i sommar sitter i bilen på väg till campingen, eller på cykeln på väg till stan, eller på bussen på väg till badet Ä låt oss då komma ihåg att vi samtidigt också är på väg någon helt annan stans. Vi är på väg till Guds Rike. Ett rike där Herren Gud ska vara vår sol.

Av Frida Nygren

Administratör

019-25 53 35
frida.nygren@mellringekyrkan.se

5 apr torsdag

En andlig vardag

"Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. "Galileer", sade de, "varför står ni och ser mot himlen? Denna Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen." (Apg 2: 8-11)

Vi går nu in i vårmånaderna, fullt med röda dagar. Vi firar bl.a. Kristi himmelsfärd och Pingstdagen. Viktiga händelserna som följer på påsken som vi just lämnat bakom oss. Jesus dog, uppstod och återvände till himlen för att vi skulle få den helige Anden. Jesus ska också en dag komma tillbaka för att hämta oss hem!

Dessa röda dagar i almanackan har ett budskap till oss idag, rakt in i vår vardag. De vill hjälpa oss att lyfta blicken och perspektivet. När vi cyklar till och från jobbet, diskar, tvättar, hämtar barn, möter en vän på ett café, stressar inför svåra uppgifter på arbetet, brottas med relationer, när vi tjänar i någon uppgift i kyrkan eller ligger på soffan och tittar på en film har vi den helige Ande i våra hjärtan.

Var vi än är och vad vi än möter så är Gud intresserad av att få vara en del i det. Han älskar oss och vill med sin ande påminna oss om sanningen om vilka vi är och vem Han är. Han vill hjälpa oss att fatta beslut som för oss i rätt riktning, mot ett högre mål. Han har i kärlek gett oss sitt ord och sin ande till vägledning. Men det pågår en ständig kamp. Vi möts av frestelser varje dag. I Guds ord och med den helige Ande får vi hämta kraft till att leva ett annorlunda liv fyllt av Guds ande.

"Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd." (Joh. 9:10)

Tappa inte modet. Lyft blicken. Du är inte ensam.

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

8 feb torsdag

KRISTUSPRÄGLAD KARAKTÄR

"Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli" (1 Joh. 3:1-2).

Som kristen finns det flera till synes motsättningar. Denna vers talar om att vi är något samtidigt som det inte är klart vad vi kommer att bli. När vi har tagit emot Jesus Kristus ÄR vi hans barn, älskade av Gud vår Fader. Samtidigt formas vi ständigt av honom, för att BLI mer lika honom.

Bibeln talar ofta i liknelser om växter och träd. Om ett fruktträd får rätt näring och vätska växer det och ger så småningom frukt och frukten mognar. När vi tar emot Jesus kan man likna det med att vi blir en "gren" som sätts fast i "stammen" Jesus. När vi umgås med Jesus så formas vi också av honom.

Det handlar inte bara om vår tjänst utan också om vår karaktär: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. När vi ställs inför olika situationer kan vi välja att agera utifrån dessa olika karaktärsdrag. Ta självbehärskning t.ex. Olika saker kan få oss att brusa upp, och utan att tänka gör vi eller säger saker som vi sedan ångrar. Med andens hjälp kan vi träna oss i självbehärskning. Låta Anden viska sanningar och hjälpa oss att inte agera på alla impulser och känslor.

Att bygga på sin karaktär är något som tar tid och det är inget vi kan göra själva. Men vi kan välja att låta anden tala in i våra liv och följa hans maningar. Andens frukter i våra liv är grundstenar för vår tjänst och våra relationer.

Älåt er uppfyllas av ande (Ef. 5:18)

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se