29 sep tisdag

Betydelsen av att veta vem man är!

Vem är Du? Den frågan kan vi få i olika sammanhang t.ex. när vi möter nya människor för allra första gången eller när man är på en anställningsintervju. Ibland "tvingas" vi ställa frågan till oss själv Ä vem är
jag? Oavsett vem som ställer frågan är det en fråga av identitetskaraktär. I denna identitetsfråga gömmer sig också frågor som: Varför finns jag till? Vad är meningen med livet? Vart är jag på väg? Detta är viktiga frågor som hjälper oss att förstå oss själv, få oss att staka ut en viss riktning i livet, få oss att sätta upp mål, få oss att ta "nästa" stegÄ

På samma sätt som vi som människor frågar oss vem är jag behöver vi också som församling ställa oss frågan: Vem är vi, vad är vår identitet? Frågor som ger svar som hjälper oss att ha rätt fokus, rätt målbild för våra ögon. Jag tror att identitetsfrågan för oss som församling är viktigare idag än någonsin. För om vi inte vet vilka vi är vet vi inte heller vart vi är på väg!

Ibland förundras jag över att vi som församling ofta säger: Vad står det i
våra stadgar eller Vad står det i församlingsordningen? Egentligen är det ganska ointressant vad det står i dessa dokument. För det är inte dessa dokument som formar vår identitet som församling. Församlingens identitet är grundad i Bibeln, Guds Ord och det är ur den källan/brunnen vi behöver ösa. Församlingens centrum är inte stadgar utan Jesus. Det är där vi måste ta vårt avstamp!

Det finns en mängd Bibelord som talar om församlingens identitet, dess mål och mening. Ett sådant Bibelord är 1 Pet 2:9 "Men ni är ett utvalt släkte, ett
konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall
förkunna hans storverk". Ett Bibelord som tydligt svarar på frågan vem är
vi och som också ger en tydlig riktning och mål för församlingens liv och
verksamhet.

I Apostlagärningarna, Nya Testamentet, hittar vi något av urmodellen för den lokala församlingen och dess liv (Apg 2:42-47). Läs Apostlagärningarna! Låt Dig inspireras och uppmuntras! Låt oss ställa oss frågan: Vem/vilka är vi som Mellringekyrkan? Låt oss göra det i ljuset av Apostlagärningarnas beskrivning av Guds församling! Det kommer hjälpa oss bli den församling som Gud har tänkt!