2 nov måndag

En Helig Gud

Ty så säger den höge och upphöjde,

han som tronar till evig tid och heter "den Helige":

Jag bor i det höga och heliga

men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande,

för att ge liv åt de ödmjukas ande,

för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

(Jes.57:15)

Vi tror på en Helig Gud. En Gud som är på riktigt. En Gud som står över allt skapat, för han är den som har skapat allt. Han är evig. Han fanns före allting. Han är mäktigare, större, heligare än vad vi kan förstå. Det finns ingenting som man kan jämföra Gud med.

Denna mäktiga Gud är värd all vår tillbedjan, ära och pris. Han är värd att frukta för han är helig.

Samtidigt är denna Gud nära oss. Han är en nitälskande Gud, säger bibeln. Nitälskan handlar om att med iver, sträva efter, offra sig i sin kärlek! Denne helige, mäktige och upphöjde Gud kommer nära och ger sitt liv för oss, för att vi ska få liv!

Människor som möter denne Helige Gud får sina liv förvandlade. Livet får mening. Livet blir inte enklare, men livet får en ny riktning. Gud kallar oss att leva ett liv inför honom. Gud kallar oss att bli heliga för att han är helig. Detta får konsekvenser på alla livets områden. Kanske det inte alltid är den lättaste och kortaste vägen, men målet är att bli lik Jesus, och i hans vilja där är den sanna friheten. Sanningen ska göra er fria säger Joh.8:32.

En helig Gud kallar till ett heligt liv. En helig Gud som har makt att göra det omöjliga och som lovar att vara med oss! Låt oss följa honom och leva våra liv för att ära honom!

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se