26 nov torsdag

Älska din fiende

I och med de senaste terroristattackerna, och reaktionerna på dem, har jag blivit påmind om berättelsen om Jona. Att älska din fiende när det bara är din granne eller arbetskamarat som du inte kommer överens om, det är en sak. Eller dem som har andra politiska åsikter om ROT-avdraget. Men hur blir det när din fiende hotar din eller din familjs trygghet? Ditt liv? Går gränsen där med att älska din fiende? Är det där vi ska sluta följa Jesus?

Jonas fiender gjorde det värsta tänkbara mot hans folk, familj och vänner. Så hellre än att ge fienderna en chans till att få förlåtelse och nåd, flydde han. Men Gud lät honom inte fly från situationen. Och Han låter inte oss göra det heller. Vi måste välja i våra hjärtan att älska våra fiender. Terrorister, såväl som våra grannar. Att älska innebär självklart inte att vi ska avstå från att skydda oss. Precis som att den misshandlade hustrun inte borde släppa in sin man- alltså fienden- i huset.

Jona blev kallad att erbjuda människor en möjlighet till nåd, förlåtelse och frälsning. Vi är kallade till samma sak. Hur skulle det här se ut i Mellringekyrkan? Jag tror att det handlar om våra ord. Till varandra, och till dem runtomkring oss. Vi är kallade att visa Jesus till alla.

I Jakobs brev kapitel 3, lär han oss om ordens makt:
Tänk på hur en liten eld kan sätta en stor skog i brand.  Och tungan är en eld, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand och får själv sin eld från Gehenna .


Vakta din tunga. Orden som uttalas kristna vänner emellan, kan fortfarande skada och bli till en gnista som tänder en eld av hat och rasism. Låt istället dina ord tända en eld av kärlek. En eld med Jonas budskap till Nineve. Evangeliets eld.

När våra ord har blivit förvandlade, kallar Jacob oss till att låta våra handlingar följa våra ord.
Låt våra handlingar visa den kärlek vi proklamerar. Gå till ditt Nineve. Gå till din fiende. Dela det som Jona i sitt hjärta visste var sant, men försökte att fly ifrån. Att vår Gud är god. Sen till vrede och stor i att visa nåd. Visa förbarmande. Visa förlåtelse. När allt kommer omkring, så gjorde Han ju så för oss. Göm inte elden under en skäppa. Låt den skina så att hela huset ser.

Av Jonathan Rogers

Ungdomspastor

jonathan.rogers@mellringekyrkan.se