18 feb torsdag

Vikten av att veta vad man tror på

Vi lever i en tid där mycket betecknas av att var och en blir salig på sin egen tro. Kristen tro och tron på Jesus tenderar att kunna se ut hur som helst och innehålla vad som helst. Rösterna är många som vill ge en bild av vem Jesus är eller vem han inte är. Allting behöver ett visst innehåll och en viss form, så även tron på Jesus. En tro på Jesus utan ramar och gränser blir en blek och fullständig kraftlös tro. När det gäller tron på Jesus är vi inte utelämnade till att skapa vårt eget innehåll eller våra egna bilder. Det finns ett grunddokument, Bibeln, som vill ge oss den rätta bilden av vad tron på Jesus innehåller. Jag tror det är viktigt att det är Guds Ord som formar vår tro när det gäller Jesus. Det är ur Bibeln vi skall ösa vår förståelse av Jesus och låta det forma vår tro på honom.

Bibeln talar tydligt om för oss att:

· Jesus har funnits med från början (1 Mos 1:26, Upp 22:13, Joh 1:1-5).

· Jesus är Gud. På flera ställen använder sig Jesus av uttrycket "Jag är" vilket är ett uttryck, beskrivning av Gud (Joh 6:35, Joh 14:6, Joh 11:25, Joh 8:12).

· Jesus är Guds Son (Joh 3:16-17, Matt 3:16-17, 17:5).

· Jesus är hörnsten och centrum (Matt 16:13-20, Apg 4:11-12).

· Jesus är den ENDA vägen till Gud (Joh 14:6).

· Jesus är frälsaren (Joh 10:1-18).

· Jesus är relation och inte religion (Matt 9:9-13, Luk 19:1-10, Joh 4:1-42).

· Jesus är den som helar (Matt 9:18-26, Mark 2:1-12, Joh 9:1-12, Luk 7:1-10).

Det är detta som är innehållsförteckningen när det gäller tron på Jesus! Det är detta vi skall grunda vår tro på Jesus utifrån! Sedan får människor tycka, tänka och ha vilka åsikter dom vill om Jesus men Bibeln ger oss en tydlig och den rätta bilden av Jesus. Det finns en sprängkraft i tron på Jesus. En sprängkraft som förvandlar människor, städer, länder, omständigheter och situationer inifrån och ut. Den sprängkraften är Du och jag som efterföljare till Jesus bärare av, och fått i uppdrag att bära ut. Men för att det skall ske behöver vi låta Jesus få vara Jesus den han är och att inte vi förminskar och reducerar honom till något som han inte är!