17 mar torsdag

Tillsammans som församling – 7 saker vi kristna gör tillsammans

"De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. " (Apg.2:44-47)

Har du också hört berättelsen om kvinnan som alltid skar av båda ändarna på julskinkan innan hon stoppade den i ugnen? Hennes dotter frågade vid ett tillfälle varför hon gjorde så. "Mamma gjorde alltid så", svarade kvinnan. "Jag har aldrig funderat på varför". Kvinnan ringde upp sin mamma och frågade varför hon skar av ändarna på julskinkan. Det visade sig att mamman alltid gjort så, för att få plats med skinksteken i den lilla formen till den lilla ugnenÄ

Många gånger gör vi saker av vana utan att tänka på varför vi gör på ett visst sätt. Det finns många saker vi kristna gör utan att tänka på varför vi gör det. Saker som är självklara för oss men som för en utomstående kan te sig underligt. Under april och maj kommer vi predika om 7 saker vi kristna gör tillsammans. Varje gudstjänst i Mellringekyrkan samlar vi in kollekt, tillber och lyssnar till en predikan. En gång i månaden firar vi nattvard, ibland har vi dop och så pratar vi om mission. Har du stannat upp och funderat över varför vi gör dessa saker?

Under mars månad firar vi påsk, årets viktigaste händelse. Om Jesus inte hade dött och uppstått så vore vi de mest patetiska människorna på jorden. Om inte Jesus uppstod vore våra gudstjänster och kyrkor helt meningslösa. Sanningen är den att Jesus har levt på vår jord, han dog och han uppstod. En tom grav vittnar om detta. Vi tillhör en levande Gud som är verksam idag. Och ända sedan Jesus död och uppståndelse, för snart 2000 år sedan, har troende människor samlats för att tillbe, lyssna till Guds ord, samla in pengar och fördela efter behov samt fira nattvard. Guds kärleksbudskap om en korsfäst, uppstånden Gud har proklamerats och spridits över hela vår jord, från generation till generation.

Vår tro är levande. Vi bär tron vidare. Det finns en verklighet bakom det vi gör när vi samlas och vi vill uppmuntra dig att stanna upp och fundera över varför vi gör det vi gör som gemenskap. Vi vill också uppmuntra oss alla till att stanna upp och fundera över våra egna liv Ä varför gör jag det jag gör? Finns det något som jag gör som inte är förenligt med Guds vilja?

"Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom." (Kol.3:17)

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se