11 aug torsdag

MIN NÅD ÄR ALLT DU BEHÖVER!

I Kol.1:6 skriver Paulus om att få kunskap om Guds nåd sådan den verkligen är. Guds nåd är något mer än bara en känsla, det finns kraft i Guds nåd. Nåd är ett centralt begrepp i Bibeln och ändå har vi så svårt att ta till oss den.

Vi lever i en tid där allt handlar om prestation Ä du ska prestera för att bli godkänd och för att bli erkänd. Vi ska till och med prestera och skapa vår egen identitet. Detta skapar en oerhörd press på oss. Vi är så matade med detta prestationstänkande att vi för över det på tron och nåden. Vi tänker att vi behöver prestera för att förtjäna Guds godkännande och hans kärlek. Vi tror att vi behöver prestera tro för att få nåd. Den ekvationen går inte ihop.

Jag läser nu en oerhört bra bok av Sven Reichmann som heter "Prestationslös tro". Där skriver Reichmann:

Anta att du rånat en bank och blivit fasttagen. Du blir dömd till fyra års straffarbete. När du avtjänat en månad av ditt straff kommer en dag en fångvaktare och låser upp din cell. Han förklarar att du är benådad och frisläppt. Om du tror att han driver med dig kommer du antagligen att sitta kvar i din cell, för du är rädd att om du reser dig och går ut ur cellen kommer du ändå bara att finna ytterdörren låst och tillbommad. Men om du tror på hans tillsägelse reser du dig och går ut ur cellen och fängelset. Vad var det då som gjorde dig fri? Var det din tro? Nej, det var nåden. Tro är i detta fall bara att du tar konsekvenserna av den nåd som redan var given. Tron fick inte nåden att ske. Snarare var det nåden som uppväckte tron.

Tänk om vi kunde upptäcka och ta till oss nåden, så som den verkligen är. Det börjar med att vi säger "ja" och söker oss närmare Gud. Det är Guds nåd som verkar i och genom oss. Vi får av nåd vara med och förmedla Guds nåd till andra. Vår värld behöver Guds nåd.

Ty av Guds nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. (Ef.2:8-10)

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se