5 jun måndag

Den första kärleken

"Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss." (1 Joh. 4:6-19)

"Ska du inte ta en kaffe till?" frågar personen mitt emot. Du tittar på klockan och ditt svar påverkas av din relation till personen. Om det är en person du inte är bekväm med, som du inte tycker om eller vill vara med så kan svaret bli "Jag måste tyvärr gå. Jag måste tillbaka till jobbet". Men om det är någon du älskar och vill vara med, kanske svaret blir "Jag måste egentligen tillbaka till jobbet, men jag kan ta en kaffe till".

Att bli älskad och att älska påverkar hela våra liv. Vi är beredda att göra prioriteringar utifrån dem vi älskar. Att älska någon är att vilja någon. Gud ÄR kärlek. Han älskade oss först, innan vi ens visste om att han fanns. Gud vill dig för han älskar dig. Våra bilder av Gud och av oss själva påverkar hur vi förhåller oss till Gud. Han vill att du utifrån din kärlek till honom Ä inte av tvång, rädsla eller prestation Ä ska välja honom.

Bibeln talar om att komma tillbaka till den första kärleken, den tid då vi upptäckte Guds kärlek och när den kärleken genomsyrade allt. Kanske uttrycket den första kärleken får dig att tänka på hur den tog sig uttryck för länge sedan. Jag tror att kärleken tar sig olika uttryck beroende på var i livet vi befinner oss, men kärnan är den samma. Att komma tillbaka till den första kärleken är att Guds kärlek får påverka hela mitt liv och mina prioriteringar igen. Att låta min vardag genomsyras av att jag vill honom, som först ville mig.

Påverkar kärleken till Gud dina prioriteringar?

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se