28 aug måndag

BLI KVAR I MIG

"Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra."(Joh.15:1-5)

Sommaren med sitt avbrott från vardagen är över och nu drar skola, jobb, fritidsaktiviteter m.m. igång på allvar. Jag vet inte hur din sommar har sett ut, men många är det som varit på konferenser, läger och festivaler. Tillfällen att få stanna upp, möta Gud och fördjupa tron. Det är lätt att när vi halkar in i vardagens snabba ekorrhjul så hamnar Gud och tron lite vid sidan om och kanske förpassas till söndagarna. Bibeln talar om att vi - Guds barn - är som grenar förankrade i Guds träd. En gren får sin näring av stammen så att den hålls vid liv och bär frukt. Det är inget som grenen gör av sig själv. Det är heller inget som sker lite sporadiskt då och då utan en gren är hela tiden förankrad i stammen och näringen flödar. Denna text uppmanar oss att bli kvar i Kristus, att låta hans liv ständigt flöda i oss.

Våga stanna upp då och då för att umgås med Jesus mitt i din vardag. Samtala med honom som du samtalar med en vän och våga lyssna vad han talar in i just din vardag. Hans liv är ständigt närvarande. Läs Guds ord och låt det vara en auktoritet i ditt liv och en källa till kraft. Det hänger inte på oss, det är Gud som verkar i och genom oss. Utan honom kan vi ingenting göra.

Med bön om en välsignad höst där Andens frukter få växa i våra liv.

Angeline Leetmaa

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se