11 dec måndag

Ett nådens år från Herren

"Se din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. " (Sak. 9:9)

Julen är en av de största högtiderna på året. Dess bibeltexter vill påminna oss om det centrala: att Gud kommer till oss i mänsklig gestalt. Att Gud ödmjukar sig och blir en människa i Jesus, för att vi genom Jesus ska kunna lära känna Gud.

Vi vet att detta har hänt i historien. Forskarna, kristna och icke-kristna, är överens: Jesus från Nasaret har funnits på riktigt. Han föddes i Betlehem. Han bodde i Nasaret. Han undervisade och gjorde under och tecken. Han dog på ett kors. Graven är tom.

Frågan som var och en av oss får ta ställning till är: Är Jesus den som bibeln säger att han är? Konungars konung och Herrarnas Herre. Guds son. Är han den sanne konungens son som kommer till oss?

Om det är sant Ä om graven är tom Ä då lever han och kommer till oss varje dag genom sin helige Ande. Då är han en verklighet varje dag. En konung som kommer till dig, mitt i din vardag. Med kraft och seger. Med styrka och tröst. Med rättfärdighet och nåd.

Julens budskap är på riktigt varje dag på året. Gud kommer till dig där du är, med nåd och kärlek. Vilken situation du än befinner dig i, Jesus är på riktigt och nära dig. Prata med honom idag.

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se