8 feb torsdag

KRISTUSPRÄGLAD KARAKTÄR

”Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli” (1 Joh. 3:1-2).

Som kristen finns det flera till synes motsättningar. Denna vers talar om att vi är  något samtidigt som det inte är klart vad vi kommer att bli. När vi har tagit emot Jesus Kristus ÄR  vi hans barn, älskade av Gud vår Fader. Samtidigt formas vi ständigt av honom, för att BLI mer lika honom.

Bibeln talar ofta i liknelser om växter och träd. Om ett fruktträd får rätt näring och vätska växer det och ger så småningom frukt och frukten mognar. När vi tar emot Jesus kan man likna det med att vi blir en ”gren” som sätts fast i ”stammen” Jesus. När vi umgås med Jesus så formas vi också av honom.

Det handlar inte bara om vår tjänst utan också om vår karaktär: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. När vi ställs inför olika situationer kan vi välja att agera utifrån dessa olika karaktärsdrag. Ta självbehärskning t.ex. Olika saker kan få oss att brusa upp, och utan att tänka gör vi eller säger saker som vi sedan ångrar. Med andens hjälp kan vi träna oss i självbehärskning. Låta Anden viska sanningar och hjälpa oss att inte agera på alla impulser och känslor.

Att bygga på sin karaktär är något som tar tid och det är inget vi kan göra själva. Men vi kan välja att låta anden tala in i våra liv och följa hans maningar. Andens frukter i våra liv är grundstenar för vår tjänst och våra relationer.

…låt er uppfyllas av ande (Ef. 5:18)

 

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se