4 sep tisdag

Vem är det vi följer?

"Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i
honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet
överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga
vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats
och tagit sin boning. Och i honom, som är huvudet för alla härskare och makter, har ni nått er fullhet" (Kol. 2:6-10).

Jag älskar att vandra i skogen. Det har hänt att jag gått vilse. Vid några
tillfällen har jag tagit med mig en karta för att vara säkrare på att jag
hittar dit jag vill och hem igen. Men det bästa tycker jag är när man vandrar
med någon som hittar i skogen, som kan visa de vackraste platserna och som vet hur man tar sig dit. Särskilt tryggt är det när man kommer till lite svårare och tuffare passager, och vännen som känner området kan försäkra att det kommer lätta och att det kommer vara värt det när man väl kommer fram till den fantastiska utsiktsplatsen eller vad det nu är som är målet.

Så är det också i livet. Det finns så många röster som vill visa vägen. Det finns så många olika värderingar och åsikter. Vi lockas att följa strömmen, inte sticka ut och ha en avvikande åsikt, allt är utbytbart och känslorna ska styra. Men att låta känslorna styra är inte hållbart i längden och man kommer snabbt vilse eller står still. Vem kan vi lita på i den tid vi lever? Vem är det vi följer?

Som kristen har jag valt och bestämt mig för att följa Jesus! Det innebär att jag lyssnar, väljer att lita på och följer den väg Jesus pekar ut. Det kan innebära värderingar som går på tvärs med det politiskt korrekta. Det kan innebära tuffa val, kamp och svårighet. Det kan innebära att jag inte alltid förstår varför. Men målet är sann frihet, glädje, frid och ett hem i himlen. Det är värt det. I de tuffaste passagerna får jag fästa blicken på ledaren, han som vet vägen, han som bär, peppar och älskar mig Ä Jesus Kristus.

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se