29 okt måndag

Gud är en god far!

"Herren är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas
fader, änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning" (Ps 86:5Ä6).

Gud beskrivs på många sätt i bibeln. Han är skaparen, allsmäktig, evig, god, kärlek. Han är Fader, Son och Helig Ande. Den kanske mest personliga och utmanande beskrivningen av Gud är att han är Fader. När Jesus lär oss be säger han: "Så ska ni be: Vår FaderÄ" (Matt 6:9). Vidare säger Paulus: "Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ,Abba! Fader!," (Rom 8:15).

Vi har ingen annan skapare. Ingen annan är allsmäktig. Vi har ingen annan Jesus eller helig Ande. Men vi har en annan far, en jordisk pappa. Vår jordiska pappa påverkar våra liv vare sig vi vill det eller inte, vare sig vi har en aktiv relation till honom eller inte. Det gör också att vi har någon att jämföra Gud med. Detta påverkar vår bild av Gud och vad det innebär att ha en pappa och vara ett barn till någon.

Gud vill vara en far för dig, en god far. Oavsett hur din jordiske far var eller vilken relation du har till honom idag så vill Gud hela eventuella sår, trasiga fadersbilder och bygga en relation med dig utifrån den han verkligen är, en god far, som älskar dig villkorslöst. Han bjuder in dig till en relation. Våra sår och erfarenheter kan få oss att tveka, att tvivla, att inte våga dra oss nära Gud. Det vill Gud hela och upprätta och bygga en nära, personlig relation där Gud är en ständigt närvarande, kärleksfull, god pappa.

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se