21 dec fredag

Bön och fasta

"Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också" (Matt.6:33).

Vi lämnar nu 2018 bakom oss och sträcker oss fram mot 2019. Som församling vill vi börja detta år med en tid av bön och fasta. Det finns
flera exempel i bibeln där det utlyses en gemensam bön och fasta för olika
saker. Nu uppmanar vi dig som är medlem i Mellringekyrkan att tillsammans vara med och be för vår församling. Vi ser hur Gud leder oss in i en ny tid, en ny säsong och vi vill ta steg i den riktning som Gud visar oss.

I bönen inbjuds vi till en nära relation med Gud, där vi får uttrycka våra tankar, önskningar och oro. I bönen får vi lyssna in Guds perspektiv, hans råd och vägar. Guds tankar är högre än våra tankar. Bön är inte vägen till en relation med Gud, bön är relationen med Gud. Vi får be konkreta böner och
Gud lyssnar och svarar. När vi umgås med Gud, lyssnar in Guds vilja, kan vi
också be efter hans vilja.

I Matteus evangelium undervisar Jesus sina lärjungar och säger: "När ni berÄ" och "När ni fastarÄ". Att be och fasta hör till den kristnes liv. Att fasta är att avstå från något under en period för att ära Gud, söka honom och visa vår överlåtelse. Det vanligaste är att avstå från mat på olika sätt. Men du kan också fasta från annat som tar mycket av din tid. Man kan fasta halva dagar, flera dagar eller veckor. Man kan fasta från fast föda, från sötsaker eller från något annat som du ofta äter. Tala med Gud om hur och när du kan vara med i vår gemensamma fasteperiod. I foajén i kyrkan kan du kryssa i när du fastar.

Låt oss tillsammans stå fast i Guds ord, hålla oss nära honom och tillsammans be för vår församling och Guds vilja för 2019.

"Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni ska få det" (Joh. 15:7).

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se