12 feb tisdag

Skapad för relationer

Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder (1 Joh. 4:7–10).

Vi är skapade för relationer. Gud är Fader, Son och Ande – tre i en, i sann och ren relation. Gud skapade människan till man och kvinna. Han skapade oss i kärlek, för kärlek, den sanna kärleken. Vi människor behöver
andra människor. I relation till andra människor speglar vi oss själva. Vi
söker bekräftelse och mening. I relationer växer vi som människor. Vi får ta
emot och ge. I relationer utmanas vår tro och efterföljelse, att leva ärligt,
äkta och sant. Men i alla relationer riskerar vi också att bli sårade, att såra
och att låta våra rädslor styra.

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har
inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss (1 Joh. 4:18–19).

Gud är kärleken och vill hjälpa oss i våra relationer, alla våra relationer: till föräldrar, syskon, vänner, kollegor, grannar, bekanta, partner, chefer m.m. Under februari och mars månad kommer vi att undervisa om relationer och be för relationer. Välkommen att lyssna till Guds ord och ära Gud i dina relationer.

 

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se