2 apr tisdag

Helande och hopp till hela mänskligheten

Det är vår i luften. Snön har smält undan, dagarna är längre, temperaturen stiger och växtligheten, som nyss såg så livlös ut, gör sig redo för att explodera i grönska och livskraft.

Helande och hopp är temat i församlingen under vårterminen. Budskapet går som en röd tråd genom Bibeln och historien. Gud gjorde ett folk av ett barnlöst par, en väg rakt genom havet för Israels folk och han täppte till lejonens gap för Daniel. Jesus gav helande och hopp överallt där han gick fram. Kvinnan med blodgång som spenderat alla sina pengar på läkare blev hel när hon rörde vid Jesus, synagogsföreståndarens dotter fick liv när Jesus tog hennes hand och sa "stig upp".

Men när Jesus spikades upp på ett kors för din och min synd för två tusen år sedan såg det ut som om allt hopp var ute. Jesus gav upp andan en mörk eftermiddag och lades i en grav. Men Jesus besegrade döden och uppstod på den tredje dagen. Lärjungen Petrus som förrått sin mästare blev upprättad och en ledare. Idag erbjuder Jesus helande och hopp till hela mänskligheten. Och han har gett både dig och mig uppgiften att vara med och sprida de goda nyheterna.

Kanske har du en situation i ditt liv som ser hopplös ut. Kanske har du försökt med allt, utan något synbart resultat. Gud vill vända mörkaste natt till dag. Han vill komma med helande och hopp. Och det viktigaste av allt: Han vill att du ska veta att han är med dig. "Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg" (Ps 23:4). Som församling vill vi att du ska veta att också vi vill stå med dig, be för dig och stötta dig.

Lås oss alla söka Jesus tillsammans. Vi är beroende av honom för att kunna ge hopp och helande till människor runtomkring oss. Jesus sa: "Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra" (Joh 15:5).

De gröna bladen kommer, blommorna spricker ut och om några månader kan vi se hur frukter börjar formas på våra fruktträd. Vi tror och ber att vi som församling också ska få växa och bära frukt när Gud får verka i och genom oss.

Av Joel Sjöberg

Ordförande

ordforande@mellringekyrkan.se