13 jan måndag

Guds rike

Under den senaste tiden har Gud talat mer och mer till mig om att leva ut vad vi tror. Hur lever jag ut min tro i affären? Hur ser ”Jesus i mitt liv” ut mitt i en konflikt i en relation? Hur ser den ut i aftonens stillhet och frid eller morgonens stress och röra? Hur kommer året framför mig se ut om jag dagligen söker Guds vilja före min?

I Evangelierna talar Jesus om vad Han kallar Guds rike. Ordet ”rike” har att göra med auktoritet. I romarriket fanns en tydlig auktoritetsstruktur. Lagen visade under vilken auktoritet en tvistefråga berörde. Det är därför Pilatus skickar Jesus till Herodes med orden ”Det är en religiös tvistefråga” då han inte såg några bevis för landsförräderi, och religiösa frågor var under Herodes auktoritet.

Så vad betyder det när Jesus lär oss att be ”Låt ditt rike komma”? Det här är både en inbjudan och en bön om att Guds vägar, under hans goda och kärleksfulla auktoritet, ska spridas över vår värld OCH placera våra liv under Hans auktoritet. Därför följs det med orden ”låt din vilja ske”. En stor del av bönen Jesus gav oss, och det liv han levde, handlar om att sätta Guds vilja över vår egen. Jesus talar om auktoritet även när han pratar om synd och förlåtelse. När någon syndar mot oss, får vi en auktoritet över dem i området rättvisa, där Jesus säger åt oss att släppa taget, förlåta, och låta Gud hantera dem. Att lita på Honom. Ge Honom auktoriteten och släppa taget om vår egen.

Så i konflikten där jag känner att någon har gjort fel mot mig, kan jag inte begära rättvisa på mina villkor under min auktoritet. Men jag kan släppa taget och ge den till Gud. I affären sätter jag Guds vilja först, i hur jag spenderar pengar, ja, men också när jag möter människor. Under den tysta kvällen eller hektiska morgonen kallar Jesus mig att följa hans exempel och låta Gud regera. Fråga Honom: ”Vad vill du att jag ska göra den här kvällen? Du först Gud.” Och förtrösta på Honom i stressen, att Han är där och ger dig styrkan och tålamod.

Min son Noah sa efter återkomsten från en missionsresa att nyckeln till att vara flexibel var att inte sätta sin vilja först. Det här är kärnan och nyckeln till verserna “Sanningen skall sätta er fria” och “Det finns frihet i Kristus Jesus”. Det är genom att ge upp och lägga ner våra liv. Så skall Guds rike regera i våra liv och i den här världen. Låt Hans vilja ske, varje dag.

”Men sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också” (Matteus 6:33).

 

Av Jonathan Rogers

Ungdomspastor

jonathan.rogers@mellringekyrkan.se