4 jun torsdag

Hoppas på Herren

”Alla profetiorna i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp” (Rom. 15:4).

Att hoppas på något kan vara förknippat med förväntan men också med besvikelse. Vi hoppas att det ska bli fint väder. Att vi ska hålla oss friska. Att inget oväntat ska hända osv. Det hoppet är förknippat med osäkerhet och önskningar. Det är lätt att bli besviken. När bibeln talar om Hopp talar den om något annat. Där handlar det inte om osäkra önskningar utan om löften vi kan lita på och en Gud som är trofast.

Jesu uppståndelse är ett hoppets budskap. Skriften profeterar om och Jesus talade om sin död innan han dog. Och trots det, blev lärjungarna oroliga, rädda och förtvivlade när Jesus blev tillfångatagen, hånad, misshandlad och korsfäst. Han fick genomgå en massa lidande. Men hoppet och löftena fanns där om uppståndelsen. Den tog inte bort lidandet men den pekade på en seger bortom lidandet som gav Jesus uthållighet.

Vad som än händer är Gud med oss. Ett jobbigt löfte. För det betyder att vad som helst kan drabba oss. Men oavsett vad som händer så är Gud trofast. Han är god. Han älskar oss. Hans löften håller. Vi önskar att Gud ska göra saker och när det inte sker så frestas vi att tvivla på om Gud verkligen är god. Men Bibelns hopp handlar om något större som bär oss genom svårigheter och lidande. Gud har aldrig lovat oss ett liv utan svårigheter. Men han har lovat att vara med oss genom allt. När vi fäster vår blick på honom mitt i våra omständigheter fylls vi av hans frid och hans kraft bär.

Hoppas på Herren. Påminn dig om löftena i skriften. Vad som än händer är Gud med dig.

”Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden” (Rom. 5:1–5). 

Av Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se