Du är här:Start > OM OSS > Vår tro

VILKA VÄRDERINGAR FORMAR OSS?


MÅLET ÄR ATT BYGGA FÖRSAMLINGEN SÅ ATT DEN FÖRMÅR VÄXA...

… STARKARE GENOM TILLBEDJAN (Ps 29:1-2, Joh 4:23, Rom 4:20)

Vi tror att tillbedjan handlar om hela livet och är målet och meningen med livet. Vi tror att alla människor är skapade för att ära och tillbe Gud. Vi tror att tillbedjan sätter rätt fokus på Gud i våra liv. Vi tror att tillbedjan skapar rum för Guds verk i och genom oss.

...DJUPARE GENOM LÄRJUNGASKAP (Ef 4:13, Kol 1:28, Thess 1:3)

Vi tror att Guds ord formar lärjungar och bygger Guds församling. Vi tror att lärjungar till Jesus vill växa, mogna och utvecklas. Vi tror att strävan efter helöverlåtelse och hängivenhet till Jesus är normalt för varje lärjunge. Vi tror att kärleksfulla relationer både är målet, riktningen och redskapet för en Jesu lärjunge.

…VARMARE GENOM GEMENSKAP (Apg 2:44, 1 Kor 1:9, 1 Petr 1:22)

Vi tror att i gudstjänsten betjänar vi Gud och Gud betjänar oss. Vi tror att alla människor har behov av att bli sedda, hörda och bekräftade. Vi tror att i den lilla gruppen betjänar vi varandra med de olika gåvor vi är bärare av. Vi tror att veklig livsförändring sker bäst i små grupper.

…BREDARE GENOM TJÄNST (1 Tim 1:12, 1 Petr 4:10)

Vi tror att lärjungar är tjänare Vi tror att alla lärjungar skall tjäna utifrån sin unika personlighet och sin gåvouppsättning. Vi tror att alla lärjungar behöver upptäcka och lära sig bruka den eller de gåvor man fått. Vi tror att Gud är värd det bästa och vi vill sträva efter att alltid göra vårt bästa.

…STÖRRE GENOM MISSION (Jos 1:3, Matt 28:16ff, Upp 5:9-10)

Vi tror att mission är församlingens gemensamma uppdrag. Vi tror att alla människor är dyrbara för Gud, att de är förlorade och behöver Gud och därför är viktiga för församlingen. Vi tror att hela världen - i alla världar - ska vinnas för Jesus. Vi tror att evangeliet har kraft att beröra alla skikt i en människa och i ett samhälle.