VILKA VÄRDERINGAR FORMAR OSS?


 MÅLET ÄR ATT BYGGA FÖRSAMLINGEN SÅ ATT DEN FÖRMÅR VÄXA...

… STARKARE GENOM TILLBEDJAN (Ps 29:1-2, Joh 4:23, Rom 4:20)

Vi tror att tillbedjan handlar om hela livet och är målet och meningen med livet. Vi tror att alla människor är skapade för att ära och tillbe Gud. Vi tror att tillbedjan sätter rätt fokus på Gud i våra liv. Vi tror att tillbedjan skapar rum för Guds verk i och genom oss.

...DJUPARE GENOM LÄRJUNGASKAP (Ef 4:13, Kol 1:28, Thess 1:3)

Vi tror att Guds ord formar lärjungar och bygger Guds församling. Vi tror att lärjungar till Jesus vill växa, mogna och utvecklas. Vi tror att strävan efter helöverlåtelse och hängivenhet till Jesus är normalt för varje lärjunge. Vi tror att kärleksfulla relationer både är målet, riktningen och redskapet för en Jesu lärjunge.

…VARMARE GENOM GEMENSKAP (Apg 2:44, 1 Kor 1:9, 1 Petr 1:22)

Vi tror att i gudstjänsten betjänar vi Gud och Gud betjänar oss. Vi tror att alla människor har behov av att bli sedda, hörda och bekräftade. Vi tror att i den lilla gruppen betjänar vi varandra med de olika gåvor vi är bärare av. Vi tror att veklig livsförändring sker bäst i små grupper.

…BREDARE GENOM TJÄNST (1 Tim 1:12, 1 Petr 4:10)

Vi tror att lärjungar är tjänare Vi tror att alla lärjungar skall tjäna utifrån sin unika personlighet och sin gåvouppsättning. Vi tror att alla lärjungar behöver upptäcka och lära sig bruka den eller de gåvor man fått. Vi tror att Gud är värd det bästa och vi vill sträva efter att alltid göra vårt bästa.

…STÖRRE GENOM MISSION (Jos 1:3, Matt 28:16ff, Upp 5:9-10)

Vi tror att mission är församlingens gemensamma uppdrag. Vi tror att alla människor är dyrbara för Gud, att de är förlorade och behöver Gud och därför är viktiga för församlingen. Vi tror att hela världen - i alla världar - ska vinnas för Jesus. Vi tror att evangeliet har kraft att beröra alla skikt i en människa och i ett samhälle.


"Det var kärlek vid första ögonkastet"

Andréas Anderson (Medlem sedan 2001)

Minns du ditt första intryck av församlingen?

- Det var kärlek vid första ögonkastet. Jag blev medbjuden till en ungdomssamling av en kompis som länge hade försökt få med mig till Mellringekyrkan. Jag var redan engagerad i en annan församling, så jag var inte på jakt efter någon ny gemenskap. Men så fort jag klev in genom dörrarna och möttes av den varma, kärleksfulla och välkomnande atmosfären, kände jag att jag hade hittat hem.

Varför är det viktigt för dig att tillhöra en församling?

- Församlingen är Kristi Kropp. Den består av en massa olika kroppsdelar (alltså individer) som behöver varandra för att växa, utvecklas och beröra människor med Guds kärlek. Ett ensamt träd blåser lätt omkull, men när det omges av andra träd står det fast i livets stormar.

Vilka, tycker du, är Mellringekyrkans styrkor?

- Församlingen präglas av en öppen och välkomnande atmosfär som får människor att känna sig sedda och uppskattade. Det finns en stark och ärlig längtan att lära känna Jesus bättre och att följa Honom i vardagen. Och det ges stort utrymme för att möta Gud och uttrycka sin kärlek till Honom i bön, lovsång och undervisning/förkunnelse.