Gudstjänst för alla åldrar

Barnens gudstjänster startar ca 15 minuter in i gudstjänsten och består av flera olika åldersindelade grupper. Välkommen!

Guldklimpen

  • 4-5 år
  • Bibelberättelser, sång, bön, pyssel mm

Guldgruvan

  • 6-8 år (förskoleklass till 2:an)
  • Bibelberättelser, samtal, bön, sång, drama mm

Gräva vidare

  • 9-12 år (från skolår 3)
  • Fördjupning av bibelberättelserna, samtal, bön mm

Ungdomsalpha

  •  Från 13 år
  • Samtal utifrån givna teman och gemenskap

Angeline  Leetmaa

Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

Mer under Barn- och ungdom