Gudstjänst

En central och självklar del av församlingens liv och gemenskap är att fira Gudstjänst tillsammans.

I Mellringekyrkan möts vi varje söndag kl. 10.30 till Gudstjänstfirande. I Gudstjänsten läser vi Guds Ord, ber, sjunger, lyssnar till musik och tar del av predikan.

Gudstjänsten är en kraftsamling såväl som en oas. Där möter vi Gud tillsammans och enskilt. Där bidrar vi med vår närvaro och våra gåvor. Där kan alla åldrar finnas sida vid sida. Dit är alla välkomna.

En söndagen i månaden hålls nattvardsfirande där vi tillsammans påminner oss om Herren Jesu Kristi död och uppståndelse. Under året anordnar vi även familjegudstjänster och andra temagudstjänster.

Gudstjänst för barn och ungdomar