Hemgrupper

I kyrkan samlas vi ofta i en enda stor grupp, t.ex. under gudstjänsten.Det är fantastiskt att komma samman allihop och känna samhörighet med så många. Men vi behöver också mindre sammanhang där vi kan dela livet lite mer intimt.

I hemgruppen finns plats för närhet och gemenskap, samtal,  studium och bön. Där kan vi dela varandras vardagliga behov av omsorg och förståelse, glädje och uppmuntran.

Är du intresserad av att delta i en hemgrupp? Kontakta oss på info@mellringekyrkan.se