Hemgruppsinspiration för barnfamiljer

Här följer några kreativa tankar vi plockat upp från er hemgruppsledare när det gäller frågor om hemgrupper med barnfamiljer.

Hur får vi vår längtan att förverkligas i hemgrupper med barnfamiljer?

"Vi möts varje vecka som hel grupp med alla barn. Vi börjar tidigt då många behöver lägga sig i tid inför nästa skoldag. Minst 30 minuter vill vi ägna åt personlig förbön i små grupper. En av föräldrarna tar särskilt ansvar för barnen som leker eller ser film i ett annat rum. Några gånger per termin har vi knytis efter söndagsmötet eller åker på små utflykter. Ibland har vi tjej- eller killkvällar då alla barn och en förälder träffas i ett hem så att de respektive får en lugn kväll med likasinnade."

"Vi män träffas ena veckan och kvinnorna den andra. Vi turas om med att ta hand om våra egna barn och kompletterar dessa kvällar med att alla träffas för en kul aktivitet ca 2 ggr per termin (exempelvis utflykt, pulkaåkning)."

"Med målet att kunna samtala och be mitt ibland våra barn - med deras normala sätt att vara - har vi försökt att träffas alla på en gång. Det gör att alla kan vara med, man kan vara i olika rum, dela upp sig i grupperÄmitt i stöket blir attityden viktig för att kunna göra mer än att fika."

"Vi träffas allihop varannan söndag för gemenskap då vi äter lunch och får tid för lite bibelsamtal, därtill har vi naturlig familjegemenskap under veckan då vi bor nära varandra."

"När vi samlas är vi med på fikat allihop, sedan tar en av de respektive föräldrarna hem sina barn för att ge de andra möjlighet att samlas under större koncentration."

"I vår grupp gör vi så att man som förälder går varannan gång och utöver det träffas vi 2-3 ggr per termin allihop. Vi har även träffats med andra hemgrupper i vårt område och med dem arrangerat mer utåtriktade fester!"

"Vi märker att barnfamiljer gärna har hemgruppen hos sig oftare eftersom de både kan vara med hela kvällen och samtidigt se till att barnen kommer i säng."

"Vi föräldrar försöker tänka på att vara i en nära dialog med dem som inte är i samma situation. Vi vill se till att deras liv också "lyssnas till", så att samtal inte bara handlar om specifika familjeproblem."

Kanske det viktigaste ändå är att gång på gång tala om den längtan vi bär på - och därefter hitta lösningar som gör att vi färdas i rätt riktning! Det blir inte alltid perfekt på en gång, men vi vill frikostigt ge varandra utrymme att lära!
Låt längtan leva!