Inspiration för hemgruppslivet

Vi vill vara dina vänner på Vägen!

Det finns en liten grupp i församlingen som jobbar med att stödja och inspirera livet i våra hemgrupper. Här följer en kort presentation av gruppens arbete.

"Vi är en församling av liv och kraft som
förändrar världen genom att betjäna människor
och forma lärjungar till Jesus Kristus!"

Det är därför vi möts i våra hemgrupper! Denna gemenskap av närhet och uppmuntran formar oss till Jesu lärjungar i vår vardag.

Vi finns till för uppmuntran!

Hemgruppsledare har en viktig och fin uppgift. Men det är inte alltid en lätt uppgift. Vi vill finnas till hands som ett stöd för ledare i hemgrupperna. Vi kan erbjuda personliga samtal och på önskemål göra besök i hemgruppen. Ta gärna kontakt med oss, om du är hemgruppsledare eller om du funderar på att starta en ny grupp.Vi vill utveckla hemgruppslivet!

Vi önskar hjälpa hela församlingen att kontinuerligt ta steg framåt när det gäller hemgruppslivet. Det vill vi göra genom att finnas och erbjuda stöd och hjälp i olika former - bland annat genom att arrangera inspirationsträffar för hemgruppsledare!Har du frågor eller idéer kring utvecklingen av hemgruppslivet i vår församling? Låt oss få ta del av det!