Levande bön

Här följer några kreativa svar vi plockat upp från er hemgruppsledare när det gäller frågor om bönelivet i hemgruppsmiljön:

Vad skulle du göra om det alltid är samma två tre personer som ber högt i din grupp?
• Be folk att be två och två.
• Be för varandra i turordning, kanske ”för den till höger”.
• Sätta sig så att man kan be tre och tre, och be för varandras böneämnen.
• Göra en ringbön, där alla ber helt kort.
• Uppmuntra till korta enkla böner, föreslå spontan popcornbön.
• Tala med de som inte ber högt. Inte för att det är ett måste att be högt, men det kanske finns låsningar vi kan hjälpa till med genom personliga samtal?

Vad skulle du göra om en person alltid ber högt och länge i din grupp så att andra nästan somnar?
• Uppmuntra andra att be – antingen direkt i samlingen eller enskilt personligen inför
nästa samling.
• Be gruppen konkretisera böneämnen och bed för ett ämne i taget.
• Köra popcornbön där man bara ber en eller några meningar var.
• Tala med personen enskilt och personligen, för att både uppmuntra och utmana…

Vad skulle du göra om det ofta blir helt tyst – detta trots att någon delat ett djupt personligt bönebehov?
• Be själv eller be någon annan börja be.
• Be med varandra, be för den man sitter intill.
• Samtala i gruppen om gruppens funktion.

Vad skulle du göra om bönen blir som en programpunkt de sista fem minuterna av samlingen?
• Ta upp ett samtal om vad vi längtar efter som grupp och planera träffarna därefter.
• Tala konkret om hur mycket tid vi vill ska läggas på bönen.
• Ta bönen först i samlingen.
• Påminna gruppen tidigare, våga styra upp.

Vad skulle du göra om det alltid handlar om oss och våra krämpor?
• Följa upp med personliga samtal, kanske finns det mer under ytan? Kanske föreslå själavård…
• Föreslå att vi tar tid för att lyssna på Gud och be angående det som kommer upp då.
• Fråga om Gud redan gjort något ibland oss när det gäller de böneämnen som tas upp.
• Hjälpa till med ledande frågor.
• Försöka se och förstå böneämnen i sitt törre sammanhang.
• Prata om att kanske följa ett givet mönster, "ifrån och ut” - personligt, församling, staden, världen…
• Prata om att börja med att prisa Herren, och som ledare medvetet lyfta in andra böneämnen – församlingen, ledningen, vår stad, missionärer...

Vad skulle du göra om önskemål alltid peppras inför Gud som om det handlade om en stor pizzabeställning?
• Föra fram eller fråga efter tacksägelseämnen.
• Introducera det större perspektivet, staden, landet etc..
• Använda en bönelista att bocka av.
• Be i tro, att det vi bett om ska ske.
• Tala om att ta tid att bejaka och njuta av relationen mellan oss och Gud, även under gemensamma bönestunder.

Vad skulle du göra om någon över telefon berättar om något som gör att de inte kan vara med just ikväll?
• Tacka för att de ringer och ha en varm ”vi-kommer-att-sakna-dig-attityd.
• Fråga om det är något särskilt som har hänt.
• Be ihop över telefonen.
• Fråga om det finns något som vi ska tacka eller be för under samlingen.
• Om det händer ofta att de inte kommer eller kan komma: jobba med praktiska lösningar, följa upp relationen som grupp och ledare.

Låt längtan leva!