Själavård

Varje människa bär på en historia, på tankar, känslor och upplevelser. Ibland kan vi behöva möta någon för ett enskilt samtal, för att få hjälp att bearbeta det som vi möter i våra liv. Det kan vara ett vägledande samtal mitt i livet eller ett samtal utifrån ett specifikt behov som har uppstått.

I församlingen finns människor som är avskilda som själavårdare och som har tystnadsplikt. Dessa personer finns till för dig om du behöver någon att prata med.

Om du vill möta någon för samtal, kontakta

Ronny Leijon: 076-834 43 97

Karin Windås: 073-659 28 87

Anita Halvardsson: 070-417 61 00

Ralf Nilsson: 070-491 40 50

Ulla Johansson: 073-569 90 63

Parsamtal: Mats & Anita Halvardsson: 070-417 61 00