Du är här:Start > KONTAKT

Anställda

Angeline  Leetmaa Pastor och föreståndare

073-521 07 20
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se

Jonathan Rogers Ungdomspastor

jonathan.rogers@mellringekyrkan.se

Frida Nygren Administratör

019-25 53 35
frida.nygren@mellringekyrkan.se

Saydeh Khoury Projektanställd

Församlingsledningen

Joel Sjöberg Ordförande

ordforande@mellringekyrkan.se