Ge en gåva

För att vi ska kunna genomföra det vi drömmer om, såväl i Örebro som i andra delar av världen, behöver vi ekonomiska medel att röra oss med. Församlingens arbeten bygger helt på frivilliga gåvor. Om du vill vara med och stödja vårt arbete, kan du ge en gåva på följande sätt:

Bankgiro

Sätt in pengar till vårt bankgirokonto 5270-6926.
Märk betalningen med "Gåva till församlingen", eller specificera vad du vill att pengarna ska gå till.

Kort

I kyrkan har vi en kortdragare där du kan ge en gåva med ditt VISA- eller Mastercard.

Kollekt

Du är så klart också välkommen att lämna kontanter när vi tar upp kollekt i gudstjänsten.

Swish

Du kan betala en avgift eller ge en gåva till detta nummer: 123 699 14 26.

Om du betalar en avgift, glöm inte att skriva vad det gäller.