Du är här:Start > OM OSS > Nejlikans förskola

Förskolan Nejlikan


Nejlikans förskola drivs av Mellringekyrkan, som är en del av Evangeliska frikyrkan. Förskolan ligger i anslutning till kyrkans lokaler.

På förskolan går det 25 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har en avdelning men vi
arbetar i två arbetslag: Babblarna och Snick och Snack, och delar in barnen
åldersvis i mindre grupper under veckans verksamhet.

Nejlikans förskola vilar på kristna värderingar och kristen livsåskådning.
Vi vill skapa och ge barnen goda förutsättningar för att barnen ska få en bra
grund att stå på under deras fortsatta utveckling genom livet.

Genom att vi pedagoger är goda förebilder tror vi att barnen ser och lär av oss. Vi vill lära dem att behandla andra som de själva vill bli behandlade.

På Nejlikans förskola vill vi att barnen ska utveckla empati och lära
sig att alla människor är olika men alla är lika mycket värda. Vi vill att
barnen ska lära sig att visa hänsyn mot varandra och ta hand om vår miljö. På Nejlikans förskola vill vi hjälpa barnen att skapa goda relationer med
varandra.

En grundförutsättning för att lära sig nya saker är att barnen känner sig trygga på förskolan.

Vårt arbete på förskolanbygger på följande dokument:

  • Skollagen
  • LPFÖ 98/16
  • FNsbarnkonvention
  • Vägledandesamspel (ICDP)
  • Vårarbetsplan, likabehandlingsplan, kvalitetsrapport.