Förskolan Nejlikan


Nejlikans förskola drivs av Mellringekyrkan, som är en del av Evangeliska frikyrkan. Förskolan ligger i anslutning till kyrkans lokaler.

På förskolan går det 25 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har en avdelning men vi
arbetar i två arbetslag: Babblarna och Snick och Snack, och delar in barnen
åldersvis i mindre grupper under veckans verksamhet.

Nejlikans förskola vilar på kristna värderingar och kristen livsåskådning.
Vi vill skapa och ge barnen goda förutsättningar för att barnen ska få en bra
grund att stå på under deras fortsatta utveckling genom livet.

Genom att vi pedagoger är goda förebilder tror vi att barnen ser och lär av oss. Vi vill lära dem att behandla andra som de själva vill bli behandlade.

På Nejlikans förskola vill vi att barnen ska utveckla empati och lära
sig att alla människor är olika men alla är lika mycket värda. Vi vill att
barnen ska lära sig att visa hänsyn mot varandra och ta hand om vår miljö. På Nejlikans förskola vill vi hjälpa barnen att skapa goda relationer med
varandra.

En grundförutsättning för att lära sig nya saker är att barnen känner sig trygga på förskolan.

Vårt arbete på förskolanbygger på följande dokument:

  • Skollagen
  • LPFÖ 98/16
  • FNsbarnkonvention
  • Vägledandesamspel (ICDP)
  • Vårarbetsplan, likabehandlingsplan, kvalitetsrapport.


"Det var kärlek vid första ögonkastet"

Andréas Anderson (Medlem sedan 2001)

Minns du ditt första intryck av församlingen?

- Det var kärlek vid första ögonkastet. Jag blev medbjuden till en ungdomssamling av en kompis som länge hade försökt få med mig till Mellringekyrkan. Jag var redan engagerad i en annan församling, så jag var inte på jakt efter någon ny gemenskap. Men så fort jag klev in genom dörrarna och möttes av den varma, kärleksfulla och välkomnande atmosfären, kände jag att jag hade hittat hem.

Varför är det viktigt för dig att tillhöra en församling?

- Församlingen är Kristi Kropp. Den består av en massa olika kroppsdelar (alltså individer) som behöver varandra för att växa, utvecklas och beröra människor med Guds kärlek. Ett ensamt träd blåser lätt omkull, men när det omges av andra träd står det fast i livets stormar.

Vilka, tycker du, är Mellringekyrkans styrkor?

- Församlingen präglas av en öppen och välkomnande atmosfär som får människor att känna sig sedda och uppskattade. Det finns en stark och ärlig längtan att lära känna Jesus bättre och att följa Honom i vardagen. Och det ges stort utrymme för att möta Gud och uttrycka sin kärlek till Honom i bön, lovsång och undervisning/förkunnelse.