Du är här:Start > OM OSS > Nejlikans förskola

Ett utforskande och projektinriktat arbetssätt

Viarbetar i projekt där barnens nyfikenhet, erfarenhetsvärld, drivkraft ochmotivation bestämmer riktning. Genompedagogisk dokumentation snappar vi pedagoger upp, följer upp och för vidaredet vi ser att barngruppen är intresserade av under projektets gång ochutvecklar projektet vidare. Med hjälp av detta arbetssätt ökar chansen attbarnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande och att en röd tråd följergenom dagen och verksamheten.

Vi arbetar i mindre grupper, då ger vi barnenbättre förutsättningar och ökad chans att samtala, komma till tals, fundera ochreflektera kring det som sker i projektet. De individuella barnens olika gåvoroch strategier blir lättare synligt i mindre grupper. 

Här följer några bilder från Babblarnas projekt 2018-2019


På promenad till skogen för att samla in skogsmaterialför att sedan skapa konst med materialet.


Härges barnen utmaningen att sortera löv och räkna antal.