Förskolan Nejlikan


Nejlikans förskola drivs av Mellringekyrkan, som är en del av Evangeliska frikyrkan. Förskolan ligger i anslutning till kyrkans lokaler.

På förskolan går det 25 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har en avdelning men vi
arbetar i två arbetslag: Babblarna och Snick och Snack, och delar in barnen
åldersvis i mindre grupper under veckans verksamhet.

Nejlikans förskola vilar på kristna värderingar och kristen livsåskådning.
Vi vill skapa och ge barnen goda förutsättningar för att barnen ska få en bra
grund att stå på under deras fortsatta utveckling genom livet.

Genom att vi pedagoger är goda förebilder tror vi att barnen ser och lär av oss. Vi vill lära dem att behandla andra som de själva vill bli behandlade.

På Nejlikans förskola vill vi att barnen ska utveckla empati och lära
sig att alla människor är olika men alla är lika mycket värda. Vi vill att
barnen ska lära sig att visa hänsyn mot varandra och ta hand om vår miljö. På Nejlikans förskola vill vi hjälpa barnen att skapa goda relationer med
varandra.

En grundförutsättning för att lära sig nya saker är att barnen känner sig trygga på förskolan.

Vårt arbete på förskolanbygger på följande dokument:

  • Skollagen
  • LPFÖ 98/16
  • FNsbarnkonvention
  • Vägledandesamspel (ICDP)
  • Vårarbetsplan, likabehandlingsplan, kvalitetsrapport.


"Jag känner mig hemma med både unga och gamla"

Berit Hägglund (Medlem sedan 2006)

Vilket var ditt första intryck av församlingen?

- Jag hade gått runt lite i olika kyrkor och bad att Gud skulle visa mig vilken som var rätt för mig. Så kom jag till Mellringekyrkan och kände på en gång: här hör jag hemma.

Vad får dig att vilja gå till kyrkan?
- Söndag är Herrens dag. Då kommer jag till kyrkan för att lyssna till ordet. Jag stillar ner mig inför Herrarnas Herre, Skaparen, min Fader och Hans son Jesus Kristus, för att försöka lyssna in Honom. Jag förväntar mig att Herren har en speciell hälsning till mig, Han som känner varje hjärta och vet allt. Bönen är också något som får mig att vilja komma till kyrkan. Det är underbart att få möta syskonen i gemensam bön. Kunna dela tacksägelse och böneämnen. Öppna hjärtat och bekänna de misstag jag gjort och få förbön för dem.

Varför är det viktigt att tillhöra en kristen gemenskap?
Vi är som en stor familj. Jag känner mig hemma med både unga och gamla. Jag blir glad av att se alla. Jag vill helst inte slå mig ner vid ett fikabord, utan jag vill gå runt och hälsa och krama alla.