Alpha-höst!

Med start på församlingsdagarna 10-13 september drar vi igång Alpha-hösten!

Tillsammans kommer vi under tio veckor gå igenom Alphas undervisning i mindre gemenskaper.
Vi kommer:

- se undervisningsfilmer
- samtala
- be för och med varandra

Syftet är att stärkas i vår tro, i att tala om och dela vår tro. Vi vill också stärka gemenskapen och göra det enklare att bjuda med nya människor.

Anmäl dig om

- ni är en befintliga hemgrupp eller en nyformad grupp som vill delta i kursen.

- du kan tänka dig att öppna ditt hem för en ny grupp.

- du inte har en grupp, och vill vara med i en.

 

För anmälan och frågor, hör av dig till Angeline Leetmaa:
angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se.
Anmäl dig/er senast 1 augusti.

Publicerat den 24 augusti