27 apr måndag

Mötet med Jesus – evangelisationens startpunkt

Jag tror det är få ord som väcker så dubbla känslor i oss kristna som ordet evangelisation. Å ena sidan tänker vi "Yes, människor skall få höra om Jesus! Fantastiskt"! Å andra sidan kan vi också känna "Åh, vad jobbigt! Jag kan inte! Herre, här är jagÄ.sänd någon annan!" Många gånger blir det kamp och kramp i våra liv på det här området. Egentligen är det lite konstigt att det är så eftersom evangelisation handlar om att i ord och handling förmedla och gestalta budskapet om Jesus. Ett budskap om att det finns en levande Gud som älskar så att han dog på ett kors för att varje människa skulle få liv. Ett budskap om att det finns en Gud som är intresserad av Ditt liv och finns med genom allt. Ett budskap om att det finns förlåtelse, upprättelse att få. Ett budskap om att livet har ett mål och mening. Ett budskap om att trasigt kan bli helt, sjuk bli friskt. Ett budskap om att döden inte är slutet. Med andra ord ett LIVSFÖRVANDLANDE budskap!

I Apg 4:1-22 kan vi läsa om hur Petrus och Johannes förbjuds av de religiösa ledarna i Jerusalem att tala om Jesus och deras "svar" var: "Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört" (Apg 4:20). Petrus och Johannes hade MÖTT Jesus och det hade förvandlat deras liv totalt! De hade UPPLEVT, ERFARIT livet tillsammans med Jesus! Mötet med Jesus hade skapat djupa avtryck i deras liv som nu gjorde att det bubblade över av Jesus i deras liv och de var "tvungna" att berätta om detta även om de hotades med fängelse. Jesus hade HELT förvandlat deras liv inte bara i teorin utan i praktiken!

En tanke: Tänk om det är så att din och min kramp när det handlar om att i ord och handling gestalta Jesus beror på att vi inte har något att berätta?! Tänk om det beror på att vi inte har sett och hört något?! Tänk om vi inte mött Jesus på riktigt?! Petrus och Johannes visar oss att mötet med Jesus är evangelisationens startpunkt. Låt oss be Gud om ett MÖTE med den levande och uppståndne Jesus. Ett möte som gör att det på allvar börjar bubbla Jesus i ditt och mitt liv! Du får gärna stämma in i det som är min bön i mitt liv: "Herre, låt mig få möta Dig, se dig, upptäcka vem Du är och vad Du gör så att jag inte längre kan tiga med vad jag har sett och hört".

Daniel Wärnlund, pastor

7 apr tisdag

En minnesstund för Jesus

Nu när vi firar Påsk finns det så mycket runt omkring oss som börjar blomma. Nytt liv föds både i naturen och i vår församling. Samtidigt har vi förlorat något. Precis som vintern är förbi där allt dör, har vi förlorat människor som stått oss nära.

Medan jag bett och funderat på min predikan inför Långfredagsgudstjänsten, har jag känt Herren påminna mig om traditionerna vi har när människor dör. Vi tillbringar tid tillsammans för att minnas den som gått bort. Vi berättar historier och minnen om den avlidne. Vi kommer ihåg härliga saker och dåliga. På min mammas sida i familjen, har ofta dessa stunder blivit fyllda med mer skratt än tårar då vi berättar för varandra och minns de busiga och roliga minnena vi har från den som avlidit.

Så Jesus frågade mig: "Kommer du ihåg sakerna jag har gjort? Kommer du ihåg alla stunder vi haft tillsammans? Skratten och tårarna? Kommer du ihåg då jag skickade den där vännen till dig för att ge dig en kram när du längtade efter att känna mina armar omsluta dig? Kom ihåg vad jag lärde dig i livet nu när du minns min död."

Johannes skriver ofta om hur lärjungarna kom ihåg Jesu ord och gärningar och vad som skrivits om honom. Som t ex i Johannes 12:16: "Hans lärjungar förstod först inte detta. Men när Jesus hade blivit förhärligad, kom de ihåg att det var skrivet så om honom och att man hade gjort så för honom."

Så jag uppmuntrar dig att ta tid det här påskfirandet att minnas. Minnas vad Jesus gjorde i sitt liv och minns vad Han har gjort i ditt liv. Dela med dig av detta till dem runt omkring dig. Skratta och gråt tillsammans och lyft upp Hans liv och död tillsammans.

Och om du har svårt för att komma ihåg eller se vad han har gjort i ditt liv, ge den Helige Anden lite tid, i frid och tystnad, att få en chans att påminna dig. Precis som Jesus lovade i Johannes 14:26 "...Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.
"

Jonathan Rogers

5 mar torsdag

Sann gemenskap

Våren närmar sig och snart firar vi påsk. Påsken är den största högtiden i kristen tro. Jesu död och uppståndelse är centrum för vår tro. Om inte Jesus dött och uppstått skulle vår tro vara död och vi skulle vara de mest patetiska människorna på jorden. Om inte Jesus dött för våra synder skulle vi inte vara förlåtna eller kunna ha gemenskap med Gud själv. Om Jesus inte uppstod, skulle han inte vara Gud och ha övervunnit synden och döden. Men sanningen är den att Jesus dog för din och min skull och han uppstod. Den tomma graven är ett bevis för det. Att du och jag kan läsa bibeln idag och den kristna tron har överlevt är ett starkt bevis på att Jesus Kristus verkligen dog och uppstod. Genom Jesu död och uppståndelse får vi gemenskap med Gud själv.

Ä Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet (1 joh.1:5-9).

Gemenskap är något oerhört starkt och viktigt. Sann gemenskap i kärlek är uppmuntrande, styrkande och ger glädje. Vi är kallade att älska varandra och dela gemenskap med varandra. I gemenskapen får vi hjälpa och stötta varandra genom allt som möter oss i livet. Det är en styrka att be tillsammans, att ha vänner som påminner om sanningen när vi själva kommer vilse. Det är gott att få dela glädje med någon annan och också få dela smärtan när den är för tung att bära själv. En sann gemenskap har Jesus som förebild Ä att förlåta och älska varandra så som han har älskat och förlåtit oss.

I mars månad kommer vi att predika under temat Varmare genom gemenskap. Du och jag behöver varandra. Vi har olika gåvor som berikar vår gemenskap. Att följa Jesus är inte ett ensamrace. Vi kämpar kampen tillsammans och det sista Jesus sa innan han lämnade jorden var Jag är med er alla dagar till tidens slut. Vi behöver inte tappa modet för Jesus finns med oss och han ska komma tillbaka och upprätta sin skapelse!

Angeline Leetmaa

29 jan torsdag

Att vara en Jesu efterföljare

"Föds det liv där jag går fram?" Den frågan återkom evangelisten och
förkunnaren Frank Mangs till ständigt i sitt liv. För honom var det en fråga
som fungerade likt en kompass, som hjälpte honom att korrigera sitt liv, sin
efterföljelse, sitt lärjungaskap, till Jesus.

När Jesus kallar de första lärjungarna med orden "följ mig" (Matt 4:18-19) är det en kallelse som är konkret och full av innehåll. Det är inte en kallelse om att gå vart som helst, hur som helst. Det är inte en kallelse att följa vem som helst eller att göra vad som helst. Det är en kallelse att följa Jesus och göra det Jesus gjorde. Det är vad efterföljelse handlar om!

Vad gjorde Jesus? Det som går som en röd tråd genom hela Jesu liv och verksamhet är att var han än gick fram föddes det liv! Människor blev upprättade till ande, kropp och själ. Människors isolering och ensamhet bröts. Människor fick uppleva mening och mål i sina liv. Människor fick tillbaka sin värdighet som människa. Vi ser det i berättelsen om den blinde Bartimaios som får sin syn tillbaka (Mark 10:46-52). Vi ser det i berättelsen om tullmannen Sackaios (Luk 19:1-10). Vi ser det i berättelsen om kvinnan som lidit av blödningar i tolv år (Matt 9:20-22). Vi ser det i Jesu möte med den spetälske mannen (Mark 1:40-42). Vi ser det gång på gång i evangelierna när vi läser om Jesus.

I Joh 17:18 säger Jesus: "Liksom Du har sänt mig till världen, har jag
sänt dem till världenÄ". Som efterföljare till Jesus är Du och jag kallade
att fortsätta att göra det Jesus gjorde. Jesu kallelse, Jesu uppdrag är ditt
och mitt uppdrag!

Vi talar mycket i församlingen om att vi vill växa som församling Ä en tillväxt av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Jag är övertygad om att en av nycklarna till tillväxt är att vi börjar leva det liv i efterföljelse till Jesus som vi är kallade till. Att vi varje dag sätter våra steg i Jesu fotspår och går i dem och fortsätter göra det Jesus gjorde. Som en avstämning om vi lever ett liv i efterföljelse enligt Jesu kallelse till oss kan vi i våra enskilda liv och som ett "vi", som församling, ställa frågan som Frank Mangs ställde i sitt liv: "Föds det liv där jag går fram". Min fråga till Dig nu är: "Föds det liv där Du går fram"?

Daniel Wärnlund

8 jan torsdag

Jesus: galen eller Gud

Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus.

(Matteusevangeliet 1:18-25)

För ett tag sedan under en predikan i kyrkan, berättade jag hur jag hade haft en period nyligen där jag brottades med min tro när jag läste debattartiklar mot kristendom. Allt jag visste om Gud från Bibeln började se så otroligt ut att det började se overkligt ut. Så otroligt att jag hade svårt att tro. Under en bönestund i kyrkan påminde Gud mig om Kenneth Erensjö och hans helande. I samma stund blev jag påmind om alla andra mirakler och under som jag själv har bevittnat under mitt liv. Då blev allt det som kändes så overkligt någonting underbart istället.

När jag läste texten i Matteusevangeliet 1 denna vecka blev jag påmind om detta igen. Det som Josef har berättat om från sin dröm med en ängel låter egentligen som en väldigt knäpp bortförklaring som han hittade på för att undvika skam. Det vore hur galet som helst...om det inte var sant. Om Jesus inte hade visat sig vara Messias och Herren. Om Jesus inte hade gjort allt Han gjorde. Men det gjorde Han.

Så antingen hittade Josef på en galen bortförklaring och vi slösar bort vår tid, ork, söndagar och firande av denna religion eller så var Jesu födelse den mest otroliga av händelser genom historien och Han är värd all vår ära, tillbedjan och även hela våra liv.

Det är allt eller inget med Jesus. Och när jag kom till denna förståelse hittade jag ett sant hjärta av tillbedjan i mig. Tillbe och ära Honom med allt du har, för Han är värd att tillbes och äras.

Jonathan Rogers

4 dec torsdag

Inte bara ett ljus i advent

I Ordet var liv, och livet var människornas ljus.

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen.

(Joh.1:4-5, 9)

Jag tycker mycket om den här perioden när novembermörkret lyses upp av alla adventsljus och dekorationer i fönster och på gatorna i staden. Det blir så stor konstrast, ljusen skingrar mörkret. För mig blir det en bild av Guds ljus in i en mörk värld. Vi lever i en mörk värld. Det finns så mycket ondska och orättvisor. I advent- och julsångerna sjunger vi bl.a. Hosianna som betyder rädda oss. Vi ropar till Gud om räddning. Adventsljusen vittnar om väntan på räddningen. Advent betyder ankomst. Vi väntar på att räddningen ska komma. Jesus har kommit till jorden. Han är Guds ljus in i en mörk värld. Han är den som räddar oss.

Jag har nyligen varit på en resa i Mellanöstern. Fascinerande att möta troende människor som så frimodigt följer Jesus i ett fattigt land och förtryckt land. Guds ljus regerade i deras hjärtan trots mörkret runt omkring dem. Där mättes inte Guds nåd i det materiella eller i hälsa. Gud har inte lovat oss materiell välgång eller fullkomlig hälsa. Han har lovat oss evigt liv och att lysa upp livet här på jorden. Gud är mäktig att hela och välsigna oss. Men först och främst välkomnar Gud in oss i gemenskap med honom. Han vill ge våra hjärtan frid. Vi lever i ett fattigt land när det gäller våra inre liv. Psykisk ohälsa och ensamhet är våra största utmaningar. Ett av Guds namn är Immanuel, som betyder Gud med oss!

Julens budskap är inte mysig stämning och adventsljus Ä det bär på en djupare sanning om räddning för våra själar och ljus in i våra liv. Guds ljus kommer för att leda oss genom livet. Genom att välsigna och betjäna andra runt omkring oss får vi vara ljus i den här världen och visa på Guds ljus Ä för att ära honom med våra liv. Han är värd all ära i evigheters evighet.

Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus,
över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

(Jes.9:2,6 )

En välsignad och fridfull jul önskar jag er.

Angeline Leetmaa, Pastor och föreståndare

30 okt torsdag

Församling pågår – Bygge pågår

Kan en församling vara en kraft att räkna med? Kan en församling påverka, förändra människor, städer, samhällen, sin omvärld? Svaret är: JA! Läs Apg 8:4-8! Anledningen är att det finns en inneboende livskraft och potential till förändring, förvandling i Guds församling (Matt 16:13-20).

När det gäller svensk kristenhet, församlingar i vårt land, tror jag att det generellt behövs något av en reformation av den lokala församlingen. Vad menar jag med det? Många gånger har vi byggt och bygger vi församling utifrån eget huvud, egna ritningar, utifrån föreningsmodeller och strukturer. Jag tror det är hög tid för en reformation av den lokala församlingen där vi inte bygger med halm och strå utan med de byggstenar/grundstenar som Gud själv bygger sin församling med! Först då blir församlingen en förändringsfaktor att räkna med. I Bibeln ser jag några väsentliga byggstenar som Gud använder sig av när han bygger sin församling:

Låt oss TILLSAMMANS be om att Du och jag, vi som församling, blir en församling som byggs på de här grundstenarna som Gud själv ger oss i sitt Ord! Låt oss TILLSAMMANS be att vi än mer blir den församling som Gud har tänkt och att vi på det sättet får vara med och göra skillnad i människors liv, i vårt närområde, i vår stad Örebro, i vår omvärld. Låt församlingsbygget pågå i enlighet med Guds tankar och hans ritning!

Daniel Wärnlund, Pastor

29 sep måndag

Att leva i förlåtelse

Denna sommar har Gud talat mycket till mig angående att ,leva i förlåtelse,. Eller att ha en ande av förlåtelse. Att förlåta de små sakerna. Att inte låta de bosätta sig i våra hjärtan, även fast det kanske är andras synder gentemot oss. Eller vad vi uppfattar vara synd eller orättvisa gentemot oss.

I Nya Testamentet står det om en sak vi bör göra i samband med att vi tar emot Guds förlåtelse. I Matt. 6 kallar Guds son oss till att förlåta synder gentemot oss, i samband med att Han förlåter oss.

Förlåtelse har två sidor. Den ena är att förlåta, den andra är att bli förlåten. Vi som kristna har insett vårt behov av förlåtelse. Att bli förlåten. För vi har tagit emot den utan att göra något för att förtjäna det.

Men trots det fortsätter vi att förvänta oss något när vi skall förlåta andra. Det är ju det som är rätt och rättvist. Vi kanske känner oss superkristna och förväntar oss BARA att de ska säga förlåt. Eller i alla fall ha lite dåligt samvete. Men har Jesus förväntat det? Väntar Han med att förlåta tills vi visar att vi mår tillräckligt dåligt?

Söker han efter ett förändrat hjärta? Ja.

Väntade Han på det innan Han steg upp på korset och dog för oss? Nej.

Vad jag vill komma fram till är en av kärnpunkterna i att leva ett Kristuslikt liv. Jesus sa åt oss att leva så som han gjorde. Be så som han gjorde. Älska varandra så som han gjorde. Förlåta så som han gjorde. Allt detta så att vi "ska ha liv, och liv i överflöd."

Synd för med sig död. Och den har förmågan att göra detta för båda parterna. Om du inte förlåter, på en gång, i ditt hjärta, kommer det att tära på dig. Oavsett om det är små saker eller stora. Om du inte förlåter kommer bitterhet att växa. Ett krav efter vad du anser är rättvisa kommer att gro. Frustration kommer att styra dina känslor och förstöra relationer. Äktenskap kommer att brytas. Församlingar splittras. Och Kristi kropp kommer att falla samman på grund utav den cancer som det är att inte förlåta.

Den kallelse och utmaning som Gud har placerat på mitt hjärta är kärnan i nåd. Att förlåta utan att förvänta sig något tillbaka. Att ge upp, i ditt hjärta, rätten till rättvisa. Jag kallar detta en "levande förlåtelse". En ande av förlåtelse som vi måste söka från den Helige Ande. Att förlåta den förare som tränger sig före i rusningstrafiken. Att förlåta den person som ringer dig under middagen. Att förlåta politikern. Att förlåta regeringen. Att förlåta din make/a. Att förlåta förkunnaren som har en annan teologi. Att förlåta styrelsen. Att förlåta andra medlemmar i din församling. Att förlåta din pastor. Att förlåta din broder och syster i Kristus. Att förlåta främlingen på gatan. Förlåt på en gångÄ innan de gör någonting för att "förtjäna" det. Innan de ens har bett om det.

Förlåt så att bitterhet inte får någon plats att växa inom dig. Förlåt så att försoning kan ske runtomkring dig. Förlåt därför att Han först förlät dig, och förväntade sig ingenting tillbaka. Förlåt så som Kristus förlät. När vi gör det, visar vi på kraften av Hans förlåtelse inom oss.

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. (Rom 5:8 )

Jonathan Rogers, Ungdomspastor

1 sep måndag

Fortsätta framåt!

Vi lägger en sommar bakom oss, en sommar av värme och förhoppningsvis avkoppling. Sommaren, oavsett hur den ser ut, är ett avbrott från vardagen. Nu kommer vardagen tillbaka och vi som församling planerar för hösten. Vi har en vision för vår församling:

Vi är en församling av liv och kraft som förändrar världen genom att betjäna människor och forma lärjungar till Jesus Kristus.

Denna vision är det vi arbetar mot och som sammanfattar det som vi vill vara som församling. Under året som har gått har vi förkunnat om Vår identitet i Kristus och att ha Bibeln som auktoritet. Hur går vi nu vidare?

Livet som Jesu efterföljare är en ständig resa framåt. Vi som individer och som församling är lärjungar till Jesus, som ständigt lär känna Jesus mer och mer och som formas av honom. Mitt i vår resa med honom får vi betjäna människor runt omkring. Som efterföljare till Jesus får jag se på Jesus, se på andra som gått före och lära av dem. Men jag får också vända mig om och se de som kommer efter mig, för att kunna ge vidare av det jag fått. Ett ständigt flöde där vi står tillsammans som Guds folk. Vi vill vara en församling som går. Därför kommer vi denna höst att gå vidare i förkunnelsen, bygga vidare på hur vi lever vår vision, hur vi kan vara med och förändra världen i kraft av den Helige Ande. Genom att höra Guds röst, genom den helige Andes kraft, genom att leva i förlåtelse och genom att vi gör det tillsammans är några av de ämnen vi kommer att beröra.

Du är viktig! Du behövs! Min bön, som pastor i församlingen, är att du ska växa i ditt lärjungaskap. Att du ska låta dig bli använd av Gud i dina gåvor genom våra gemensamma samlingar och grupper, men också genom att sprida Guds rike mitt i den vardag där du finns. Vill du vara med och se spännande saker tillsammans med Jesus den här hösten?!?

Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Sedan andades han på dem och sade: Ta emot Helig ande. (Joh.20:21-22)

Angeline Leetmaa, pastor och föreståndare